Mbo’ers zijn populair onder werkgevers. Ruim de helft van alle openstaande vacatures vraagt namelijk om een mbo-opleiding. Dat blijkt uit een analyse van ruim 100.000 openstaande vacatures door Nationale Vacaturebank.

Daartegenover krijgt zes op de tien hbo’ers bij aanvang meteen een vast dienstverband. Bij mbo’ers is dit de helft van de tijd het geval.

Met name in techniek en productie is de vraag naar mbo’ers groot, waarbij deze sectoren gezamenlijk goed zijn voor bijna 20.000 openstaande vacatures.

Grote vraag naar monteurs

Als we dieper inzoomen op specifieke functies valt op, dat er een grote vraag is naar monteurs. Er zijn bijna 6.000 banen beschikbaar voor monteurs van verschillende soorten, zoals cv-monteurs, servicemonteurs, installatiemonteurs en elektromonteurs. Elk van deze functies vereist specifieke kennis en vaardigheden.

Deze vraag naar specifieke vaardigheden biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen. Werkgevers bieden gratis omscholingstrajecten aan, inclusief een volwaardig salaris, waardoor je al binnen drie maanden aan de slag kunt gaan als installatiemonteur.

HBO’ers: hogere kans op vast contract

Hoewel er meer aanbod is voor mbo’ers, blijkt uit data van de Nationale Vacaturebank dat hbo’ers vaker een vast contract krijgen. Bij 62 procent van de openstaande hbo-vacatures gaat het om een vast dienstverband, tegenover net iets meer dan de helft bij mbo-vacatures.

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat mbo-niveau banen vaak instapbanen zijn. Werkzoekenden nemen dan sneller genoegen met een tijdelijk contract, dat vaak na twaalf maanden wordt omgezet naar een vast dienstverband bij goed functioneren.

Naast salaris spelen goede arbeidsvoorwaarden een steeds grotere rol voor werkzoekenden. De mogelijkheid om thuis te werken, de keuze tussen parttime of fulltime werken en het kunnen indelen van je eigen werkuren worden door sollicitanten als belangrijke voorwaarden gezien.

Bij 60 procent van de hbo-vacatures wordt om werkervaring in een vergelijkbare functie gevraagd. Bij mbo-vacatures is dit iets minder, waar vijf op de tien werkgevers om aantoonbare ervaring vragen. Echter, werkervaring is niet het enige dat telt. Competenties die buiten het werk zijn ontwikkeld, kunnen ook waardevol zijn voor een werkgever.

Jongeren en hun huidige baan

Volgens een onderzoek van Acties.nl zou 19 procent van de Nederlandse jongeren met de kennis van nu niet op hun huidige baan solliciteren. Deze onvrede leidt tot een verminderde werklust, waarbij een kwart van de jongeren zegt tijdens een werkdag niet meer te doen dan het noodzakelijke.

Opvallend genoeg komt “quiet quitting“, het afnemen van de inspanningen op het werk zonder daadwerkelijk ontslag te nemen, vooral voor bij jongeren. Dit suggereert dat veel jongeren niet tevreden zijn met hun huidige functie.

Naast “quiet quitting”, kunnen werkgever en werknemer ook openlijk met elkaar in conflict raken: “hard quitting” wordt dat genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf ondervraagden ooit met ruzie uit dienst is gegaan. Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Tijdens het sollicitatieproces kunnen er ook fouten worden gemaakt. 6 procent van de respondenten in het onderzoek van Acties.nl zegt wel eens niet op te zijn komen dagen bij een sollicitatiegesprek, zonder afmelding. Deze trend is vooral zichtbaar bij mannen onder de dertig jaar.

>>> Lees meer over Young Professionals