BG_bird2100% onafhankelijk
HRMMediation: samen een oplossing vinden in een conflict

Mediation: samen een oplossing vinden in een conflict

Hoe een verbeterplan kon escaleren naar ziekmelding en looninhouding

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Mediation is niet meer weg te denken in het HR-veld. Het is een succesvol en veelgebruikt middel om arbeidsconflicten op te lossen.

De komende maanden zal ik verschillende onderwerpen behandelen over mediation en voorbeelden uit mijn mediationpraktijk. Ik zal dit steeds doen aan de hand van een voorbeeld uit mijn praktijk. Vandaag de eerste: wat is mediation eigenlijk?

Mediation

Ontstaat een conflict tussen de medewerker en de werkgever, dan kan een van beide partijen naar de rechter stappen. Denk aan de medewerker die een verbeterplan krijgt en daar zo boos over is dat hij zich ziek meldt.

En een werkgever die dat zo kinderachtig vindt, dat hij het loon stopzet. De verhoudingen verslechteren dan snel. Een situatie die regelmatig tot een arbeidsconflict leidt en vast herkenbaar is.

Het eindigt vaak in een langdurige en kostbare juridische procedure over wie gelijk heeft, maar voor beide partijen met een onzekere uitkomst. Bovendien is de verhouding daarna vaak definitief verstoord en gaat het snel over de vraag of ontslag mogelijk is. Mediation kan daarbij uitkomst bieden.

Wat is mediation?

Mediation is het gesprek aangaan samen met een onafhankelijke derde, een mediator, om zelf tot een oplossing te komen. Het gaat er niet om wie gelijk heeft of gelijk zou moeten krijgen; het gaat erom dat partijen zich samen inspannen om een oplossing te vinden door naar elkaar te luisteren en te begrijpen wat de achterliggende behoeftes zijn.

Daarbij gelden belangrijke spelregels: mediation is vrijwillig, er is commitment om in mediation naar een oplossing te zoeken en alles wat gezegd wordt is vertrouwelijk. Daardoor kunnen partijen vrijuit spreken en echt naar elkaar luisteren, zodat het mogelijk wordt om weer in oplossingen te denken.

Een oplossing kan creatief zijn en meer omvatten dan alleen de geschilpunten. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over communicatie. De mediator begeleidt deze onderhandelingen en de afspraken legt men vast in een overeenkomst.

In welke situaties is mediation denkbaar?

Mediation werkt in nagenoeg alle situaties waarin partijen het gesprek niet meer constructief kunnen voeren; je doorbreekt impasses met elkaar en bedenkt creatieve oplossingen. Dit kan in het voorbeeld zoals hierboven omschreven.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan de medewerker die onenigheid heeft met een collega en zich heeft ziek gemeld. Of de situatie dat de werkgever de werknemer heeft gezegd de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen maar de werknemer dit niet wil.

Of de werknemer die zich geïntimideerd of gediscrimineerd voelt. Of de OR en de bestuurder die in conflict raken over een advies- of instemmingstraject.

In al deze situaties kun je met mediation tot oplossingen komen, zonder juridische procedure. En dat is de reden dat men mediation steeds vaker ingezet.

Het voorbeeld in de praktijk: verbeterplan wordt ontwikkelplan

Het genoemde voorbeeld hierboven doet zich vaak voor. In een van de situaties ging het om Marcel. Marcel werkte al jaren voor het bedrijf en had na een beoordelingsgesprek een verbeterplan gekregen.

Voor hem kwam dit plan ‘als donderslag bij heldere hemel’. Nooit eerder waren er gesprekken geweest over dat zijn functioneren niet goed was, zo vertelde Marcel mij. Hij snapte er helemaal niets van en meldde zich uit frustratie ziek bij de werkgever.

De werkgever had toch het recht om feedback te geven?

De werkgever vond dit een kinderachtige reactie: hij wilde Marcel graag behouden, maar had toch het recht om feedback te geven? Omdat hij de ziekmelding niet geloofde, zette hij het loon stop met als argument ‘geen arbeid, geen loon’.

De bedrijfsarts die Marcel op spreekuur kreeg, adviseerde mediation en noemde mijn naam als een mogelijke mediator. Partijen wendden zich vervolgens tot mij.

In het gesprek kwam naar voren dat Marcel best begreep dat hij zich verder moest ontwikkelen. Hij was met name boos over de zin in het verbeterplan dat hij daar drie maanden de tijd voor had en ‘anders zijn arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd’.

Marcel zag daarin een vooropgezet plan van zijn werkgever om van hem af te komen. De werkgever ontkende dit met klem. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de werkgever net had gehoord dat een van zijn managers weg zou gaan. Hij wilde graag dat Marcel zich zou ontwikkelen en deze positie op termijn kon innemen.

Dat mocht hij echter nog niet delen – het vertrek van de collega was nog geheim – en bovendien wilde hij geen valse verwachtingen wekken bij Marcel. Dit verbeterplan was een model dat hij van HR had gekregen.

Marcel zag daarin een vooropgezet plan van zijn werkgever om van hem af te komen

Toen Marcel dit hoorde, kon hij met een positieve blik naar het plan kijken; het was bedoeld om hem te helpen groeien. Marcel en de werkgever spraken af om het geen verbeterplan te noemen, maar een ontwikkelplan.

Daarnaast kwamen zij tot een concreet tijdspad waarin Marcel kon toewerken naar de positie van manager.

Ze waren blij dat zij naar elkaar geluisterd hadden, elkaar weer gevonden hadden en gingen weer met vertrouwen de toekomst tegemoet. De mediation werd beëindigd.

  • Mediation is een succesvol middel om samen tot een oplossing te komen en daardoor juridische procedures te voorkomen.
  • Mediation is het gesprek met elkaar aangaan, onder begeleiding van een mediator, en écht naar elkaar luisteren om zo begrip te krijgen waarom iemand heeft gereageerd zoals hij heeft gedaan.
  • Mediation leidt tot het vastleggen van de gemaakte afspraken, zodat de medewerker en de werkgever de situatie achter zich kunnen laten en duidelijkheid hebben over hoe verder te gaan met elkaar.

Deel dit artikel

Eva Knipschildhttps://www.reulingschutte.nl/nl/

Eva Knipschild is zakelijk mediator/ business mediator bij ReulingSchutte.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?