Minister Schippers maakte dinsdag 8 oktober haar plannen bekend voor de kwaliteitsborging van health checks.

De KNMG (federatie van artsen) pleit ervoor dat de waarborgen tegen deze medische risico’s op de juiste plek worden ingebouwd.

De minister wil met haar voorstel kwaliteitsborging en toezicht organiseren. Zij stelt een drietrapsstelsel voor dat health checks indeelt naar medisch risico op basis van testmethode:

  1. vrij toestaan van health checks zonder medisch risico;
  2. beroepsnormen en/of kwaliteitschecks voor health checks met een medisch risico;
  3. vergunningsplicht voor health checks die zich richten op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is, voor bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt en voor health checks die zich op de markt op dezelfde aandoeningen richten als deze bevolkingsonderzoeken.

Risico in het vervolgonderzoek

De KNMG stelt dat door het risico af te leiden uit de testmethode, voorbij wordt gegaan aan eventuele nadelen van mogelijk vervolgonderzoek.

Hierdoor kan een health check zelfs in de eerste categorie vallen en als ‘onschadelijk’ worden aangemerkt, terwijl de benodigde vervolgonderzoeken juist grote medische risico’s met zich meebrengen.

Wisselende maatstaven

De maatstaven voor toezicht op health checks lijken dus te verschillen.

Zo kunnen bijvoorbeeld sommige vormen van kankeronderzoek, waarvan de test zelf geen medisch risico met zich mee brengt, straks vrij op de markt verschijnen en kunnen patiënten deze zelf uitvoeren.

Terwijl bijvoorbeeld een HIV-test alleen door artsen of apothekers mag worden verstrekt, omdat de uitslagen van deze testen soms verstrekkende gevolgen hebben voor consumenten.

Hiernaast lijkt de minister bij het waarborgen van de kwaliteit en effectiviteit een strengere maatstaf te hanteren voor health checks die ook door de overheid worden aangeboden, dan voor health checks die niet door de overheid worden aangeboden.

Betere bescherming consument noodzakelijk

Begin 2016 organiseert Schippers een rondetafelgesprek om haar standpunt met beroepsorganisaties te bespreken.

De KNMG is het met de minister eens dat consumenten volledig geïnformeerd dienen te zijn voordat ze een health check (laten) doen. De KNMG heeft hiervoor de publieksbrochure Preventief medisch onderzoek ontwikkeld.