Voor de directie is de meerwaarde van HR niet voldoende zichtbaar, aldus de helft van de HR-beslissers.

47 procent van de HR-beslissers ziet HR niet als dankbaar werk. Daarnaast is 36 procent van de HR-beslissers van mening dat HR in veel organisaties ondergewaardeerd is.

Dit komt naar voren in onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onder 512 HR-beslissers. Voor het onderzoek werd de kijk van HR-beslissers op ontwikkelingen en trends binnen het human resources vak in kaart gebracht.

Onbekend maakt onbemind

46 procent van de HR-beslissers geeft aan dat het binnen de eigen organisatie onduidelijk is welke werkzaamheden bij de HR-afdeling horen.

Gevraagd naar de belangrijkste taken “op dit moment”, komen met name recruitment (25 procent), HR-administratie (22 procent), talentmanagement (18 procent) en het controleren van wet- en regelgeving (17 procent) naar voren in het onderzoek als verantwoordelijkheden van de HR-afdeling.

Talentmanagement wint aan gewicht

Binnen de totale mix aan activiteiten van de HR-afdeling lijkt talentmanagement de komende jaren een gewicht te winnen. Niet verwonderlijk gezien de toenemende krapte in veel sectores. Die noopt organisaties niet alleen om aan de voorkant de juiste talenten aan te trekken, maar ook om ervoor de zorgen dat zittende medewerkers maximaal presteren en hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

Werkdruk te hoog

Bijna drie op de tien HR-professionals geeft aan dat de werkdruk op hun afdeling te hoog is. Opvallend is dat jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar (38 procent) en werknemers tussen de 35 en 54 (36 procent) de werkdruk beduidend vaker als te hoog ervaren dan 55-plussers (17 procent).

Verder geeft drie van de tien respondenten aan dat ze niet toekomen aan hun reguliere werk, omdat ze te druk zijn met ad-hoc taken.

Betrokkenheid

Met de betrokkenheid van de gemiddelde HR-professional is ondanks de hoge werkdruk weinig mis; 65 procent van de HR-beslissers tijd vrij maken om een medewerker die buiten werktijd belt, te helpen. Verder geeft bijna drie kwart van de respondenten aan blij te zijn met de verhouding tussen operationele/tactische en strategische werkzaamheden binnen hun functie.

Versnippering

Een op de drie HR-professionals geeft aan dat de HR-afdeling de afgelopen jaren versnipperd is geraakt over verschillende deelgebieden, bijvoorbeeld recruitment en salarisadministratie. Dit zorgt voor een gebrek aan eenduidige strategie, wat vooral in grotere organisaties aan de orde is.

Meer weten over de kijk van HR-beslissers op de meerwaarde van HR? Duik de diepte in en download het volledige rapport hier.

Wil jij als HR-professional meer zichtbaar worden in je organisatie? Kies dan voor BG magazine Plus, een lidmaatschap voor professionals die toe zijn aan de volgende stap in hun carrière >>> Meer informatie over BG magazine Plus