Mensen met een chronische ziekte waarderen hun werk met een 7,4

0
492

Werkenden met een chronische ziekte of beperking zijn bijna net zo tevreden als werkenden in de algemene bevolking en waarderen hun werk gemiddeld met een 7,4.

Factoren die de tevredenheid beïnvloeden zijn zowel gerelateerd aan werk- als aan gezondheidskenmerken.

Uitdagender of juist minder belastend werk en meer begrip van de leidinggevende kan de tevredenheid vergroten.

Volgens NIVEL kunnen inzicht in de factoren die van invloed zijn op de werktevredenheid, mogelijk werkuitval bij anderen voorkomen.

Kwetsbare groep

Mensen met een chronische ziekte of beperking vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt; ze ervaren vaker problemen op het werk, wat het risico op ziekteverzuim en werkuitval vergroot. Gevolg is dat de arbeidsparticipatie achterblijft bij die van de algemene bevolking.

In 2015 had 26 procent van de 15 tot 64-jarigen met een chronische ziekte of beperking een betaalde baan voor minimaal twaalf uur per week ten opzichte van 66 procent onder de algemene bevolking. Eén manier om het arbeidspotentieel beter te benutten is het het voorkomen van werkuitval.