Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten.

Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras en een aantal instellingen en bedrijven.

Lager ziekteverzuim

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen over het algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Hoofdzakelijk door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers.

Daarna levert de investering in planten juist geld op. Planten zijn bovendien een goedkoop alternatief om luchtvochtigheid in werkruimten te verhogen of ruimten te verkoelen in de zomer. Hier kan gebruik van gemaakt worden bij klimaatbeheersing voor verdere energiebesparing.

Hortensia’s leveren overigens de meeste bijdrage aan het verbeteren van de luchtvochtigheid.

Zes positieve effecten

Uit het onderzoek kwamen zes positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte.

1. Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5 procent hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17 procent verbetering gemeten.

2. Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.

3. Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26 procent).

4. Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk.

5. Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.

6. Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich 20 procent minder vaak ziek. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Overtuigende business case

Aan het onderzoek namen ook zorginstellingen deel. De beplanting wordt door de zorgmedewerkers die werken in een huiskamer met planten positief beoordeeld. Toch worden de effecten op het binnenklimaat die bij bedrijven gevonden zijn hier niet aangetoond. Een belangrijke reden volgens Wageningen Environmental Research is de beperkte mobiliteit van ouderen, waardoor de deuren vaak open blijven staan. Hierdoor wordt het effect van de planten gedeeld met een grotere ruimte dan voorzien.

Er komt nog een vervolgonderzoek om de businesscase van de terugverdientijd verder uit te werken. Ondernemers en werkgevers stappen pas over op grootschalige toepassing van planten in bedrijven, als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase wordt nu verder uitgewerkt op meerdere locaties.