Het ministerie van SZW en Schouten & Nelissen bundelen hun krachten om werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken.

Ze lanceren het project Goed en Gezond Werken. Hierin gaan twintig organisaties met een eigen actieteam aan de slag met het versterken van een positief werkklimaat.

De trajecten duren zo’n vier tot zes maanden. Na afloop delen organisaties hun ervaringen, zodat ook anderen kunnen profiteren van hun aanpak.

Psychosociale Arbeidsbelasting

De landelijke cijfers over verzuim en burn-out laten zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering op de Nederlandse werkvloer. Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland heeft burn-out klachten en ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim komt door werkdruk/werkstress.

In Nederland heeft daarnaast 1 op de 6 werknemers last van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): ongewenste omgangsvormen – pesten, discriminatie en seksuele intimidatie door collega’s en/of leidinggevenden– op het werk (CBS/TNO).

Verzuim gerelateerd aan PSA kost jaarlijks 2,7 miljard euro en het heeft volgens Schouten & Nelissen een negatieve impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met het project wordt ingezet op een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Tijdens en na afloop van het traject volgen er diverse publicaties wat werkt in de praktijk.

Mede-eigenaar veranderproces

Tot oktober 2018 worden organisaties ondersteund in de sectoren zorg, onderwijs, industrie, vervoer, openbaar bestuur en het MKB. Samen met een actieteam uit de organisatie wordt de best passende aanpak gekozen.

Het actieteam werkt vervolgens onder begeleiding aan het verminderen van de ervaren werkdruk, ongewenste omgangsvormen en aan het verhogen van het werkplezier. Dit team bestaat uit verschillende vertegenwoordigers uit de organisatie. De organisaties zijn nadrukkelijk mede-eigenaar van het veranderproces, zodat zij goed en gezond werken in hun organisatie kunnen borgen en bewaken.

Meedoen?

Er is nog plaats voor enkele organisaties om deel te nemen. Organisaties met minimaal 100 fte, die vraagstukken hebben op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag en een actieteam kunnen samenstellen van 6 tot 8 personen, kunnen zich aanmelden voor een verkennend  gesprek via goedengezondwerken@sn.nl of 0418 – 688575. De inzet van Schouten & Nelissen in het traject wordt gefinancierd door Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.