Het is de goedkoopste manier om medewerkers een goed gevoel te geven: complimentjes uitdelen.

Toch doen leidinggevenden het maar mondjesmaat. Met allerlei negatieve gevoelens zoals teleurstelling, onzekerheid en onverschilligheid bij werknemers als gevolg.

Dat blijkt uit het Nationaal Waarderingsonderzoek van energiebedrijf Nuon, onder ruim duizend Nederlanders.

Te weinig waardering

In het laatste kwartaal van het jaar worden bij veel organisaties de beoordelingsgesprekken ingepland. Op de werkvloer wordt veel langer stilgestaan bij ‘de verbeter- en ontwikkelpunten’ dan bij de zaken die ‘gewoon goed’ gaan. Met als gevolg: bijna twee op de drie werknemers ervaart te weinig waardering van de leidinggevenden of collega’s.

Negatieve top 5

Veel werkgevers concentreren zich in het najaar op de salarisverhogingen en bonussen, terwijl de meeste werknemers juist een schouderklopje willen. In het onderzoek geeft 46 procent aan liever een uitgesproken waardering te krijgen dan op een financiële manier (21 procent).

Blijven de oprechte complimenten uit, dan durven we dit niet aan de orde te stellen. Het overgrote deel van de medewerkers laat het zo, wacht af en spreekt ook zelf geen waardering meer uit.

Als waardering niet wordt uitgesproken door de werkgever, dan ontaardt dit in  teleurstelling (50 procent), onzekerheid (35 procent), onverschilligheid (23 procent), frustratie (21 procent) en zelfs verdriet (17 procent).

Waardering uitspreken voelt goed

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat een op de drie werknemers graag meer waardering zouden willen uiten naar collega’s. Opvallend is dat maar liefst 90 procent aangeeft zelf een goed gevoel te krijgen van het uitspreken van waardering.

Toch is dit niet de voornaamste reden; het merendeel geeft aan waardering uit te spreken omwille van de gevoelens van de ander. Anderen geven aan geen bijbedoelingen te hebben of een goede sfeer te willen creëren. Een minderheid van zo’n 27 procent van de werknemers geeft weleens ongemeende complimentjes om in een goed daglicht te komen.

Harder werken

Werknemers die onvoldoende waardering ervaren, geven in het onderzoek in meerderheid aan dat zij harder zouden werken en beter hun best zouden doen als zij vaker complimenten zouden krijgen.

Ook hieruit blijkt volgens Nuon het belang van waardering. Als mensen lekker in hun vel zitten op hun werk, komt dat niet alleen de resultaten ten goede, maar ook de sfeer.

Nuon zegt dit onderzoek te hebben uitgevoerd omdat ze het heel belangrijk vinden om goede relaties te onderhouden met hun klanten. Voor goede relaties is waardering essentieel; dat wordt vaak onderschat.