BG_bird2100% onafhankelijk
HRMNederlandse werknemer verliest vertrouwen in eigen vaardigheden

Nederlandse werknemer verliest vertrouwen in eigen vaardigheden

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Het vertrouwen in de eigen vaardigheden van Nederlandse werknemers holt achteruit.

Europees gezien hebben we zelfs het minste vertrouwen in eigen kunnen.

Hoe hoger onze leeftijd, hoe lager het vertrouwen is in de benodigde skills voor ons werk.

Automatisering

Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers vreest bovendien dat hun baan in de nabije toekomst verdwijnt door automatisering. Deze angst is het grootst binnen de sectoren kunst & cultuur en financiële dienstverlening.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘The Workforce View’ van HR-dienstverlener ADP naar de gedachten, houding, verwachtingen en zorgen van bijna 10.000 Europese werknemers, waaronder ruim 1.300 Nederlanders.

Goed presteren begint met geloof in eigen kunnen

Nog maar iets meer dan driekwart van de Nederlandse werknemers heeft vertrouwen in zijn eigen vaardigheden. Dat is een forse daling van zes procentpunt ten opzichte van vorig jaar en is veertien procentpunt minder dan in 2016.

Spaanse werknemers hebben met 89 procent opnieuw het meeste vertrouwen in hun vaardigheidsniveau. Dat is slechts twee procentpunten lager dan vorig jaar.

Volgens ADP is het zorgwekkend dat steeds minder werknemers zich zelfverzekerd voelen in hun werk. Goed presteren op je werk begint met geloof in eigen kunnen. Wie zich te zeer vervangbaar of niet capabel genoeg voelt voor zijn functie, pakt uit angst voor het verlies van zijn baan vaak extra taken op die buiten zijn functie vallen. Daarmee groeit het gevaar van stress of zelfs een burn-out op langere termijn.

Twijfels durven melden

HR-managers moeten meer oog hebben voor de onzekerheden van werknemers en actiever herscholing aanbieden, vindt ADP. Twijfels nu en dan zijn geen probleem, zolang werknemers deze maar durven delen en van hun werkgever handvatten krijgen om aan hun skills te werken.

Complimenten en een goede beloning kunnen ook helpen. Als je wel degelijk capabel bent en goed presteert, wil je dat ook merken aan de feedback die je krijgt. Het liefst meer dan één keer per jaar.

Investeren in herscholing

Hoezeer we ook twijfelen over onze vaardigheden, de angst voor automatisering is in ons land juist relatief klein.

Bijna een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking vreest dat zijn werk op enig moment in de toekomst geautomatiseerd wordt. In andere Europese landen ligt dat gemiddeld hoger (28 procent). Italiaanse werknemers (40 procent) maken zich de meeste zorgen over automatisering; Zwitserse en Poolse werknemers (beiden 20 procent) het minst.

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers zegt dat zijn werkgever momenteel niets doet aan bij- of herscholing van werknemers ter voorbereiding op automatisering. Volgens 14 procent is zijn werkgever dit nog van plan.

Van de Italiaanse werkgevers wil 66 procent juist wel in herscholing investeren; in Zwitserland is dat ruim de helft minder (31 procent). De sectoren IT en telecommunicatie zijn het meest vooruitstrevend in het bijscholen van werknemers met het oog op een geautomatiseerde toekomst (61 procent).

ADP spoort werkgevers aan om meer oog te hebben voor de onzekerheden van werknemers en actiever (bij)scholing aan te bieden waar dat kan.

Deel dit artikel