De nieuwe Arbowet gaat officieel in op 1 juli 2017. Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad (Stb.nr. 254).

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel “Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts”. Dit wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Second opinion en klachtenprocedure

In het Staatsblad is ook het besluit gepubliceerd dat betrekking heeft op de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts (Stb.nr. 255).

In de nieuwe Arbowet is opgenomen dat de bedrijfsarts in principe altijd tegemoetkomt aan een verzoek van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen: de second opinion. De regelgeving is nu terug te vinden in de publicatie in het Staatsblad. Binnenkort wordt de informatie over de second opinion op het Arboportaal geactualiseerd.

In de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet is ook opgenomen dat iedere bedrijfsarts een procedure moet hebben voor het afwikkelen van klachten van werknemers. Deze plicht gold al voor gecertificeerde arbodiensten (via het certificatiesysteem voor arbodiensten) en is nu ook van toepassing op alle bedrijfsartsen, dus ook zelfstandige.

Evaluatie nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet wordt in 2020 geëvalueerd.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Op www.arboportaal.nl/arbozorg staan de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet bij elkaar.

Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de wetsbepalingen, heeft het Arboportaal de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.