Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Annet de Lange benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’.

Het onderzoek binnen deze bijzondere leerstoel focust op psychologische mechanismen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals werkvermogen, competenties, zelfmanagement, eigenaarschap en de motivatie van werkenden tot aan hun (uitgestelde) pensioen.

De Lange zal wetenschappelijk (praktijk-) onderzoek initiëren en uitwerken en als ambassadeur van dit specialisme optreden. De leerstoel is ingesteld door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ondergebracht bij de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie van de OU. De benoeming is ingegaan op 1 september 2018.

Werkvermogen en motivatie op peil houden

Veel studenten van de Open Universiteit zijn werkzaam in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Het is interessant om te onderzoeken hoe mensen hun werkvermogen en motivatie op peil kunnen houden als ze ouder worden en de organisatie snel verandert. Welke psychologische processen liggen hieraan ten grondslag? En wat betekent dat uiteindelijk voor bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en de rest van de samenleving?

De Lange: “Succesvol ouder worden op het werk vergt effectieve zelfmanagementstrategieën op het werk doorheen de hele levensloop. Via deze leerstoel kan ik op basis van wetenschappelijke theorieën en praktijkgericht onderzoek belangrijke nieuwe psychologische handvatten en interventies ontwikkelen om werkenden te ondersteunen in het duurzaam inzetbaar zijn en blijven op het werk.”

Annet de Lange zal als ambassadeur de wetenschappelijke inzichten van succesvol ouder worden op het werk delen met het werkveld. Ze maakt een vertaalslag van prangende management- en arbeidsmarktvraagstukken inzake ouder wordende werknemers naar de wetenschap en omgekeerd vertaalt zij beschikbare kennis en inzichten op dit gebied in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

Meer informatie over de Open Universiteit