Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam voor het MKB (<200 medewerkers) is redelijk stabiel en bedraagt medio 2017 3,5 procent (ten opzichte van 2016 3,4 procent).

De gemiddelde verzuimduur bedraagt 27 dagen. Van het totale verzuim is bijna een kwart stressgerelateerd. Dit stressgerelateerde verzuim neemt over de jaren heen gestaag toe. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data.

Verzuimduur blijft zorgelijk

Binnen het stressgerelateerde verzuim onderscheiden we drie in zwaarte oplopende diagnoses: verzuim door spanningsklachten, overspannenheid en burn-out.

Dr. Catelijne Joling, directeur Research & Development van ArboNed: “Het is zorgelijk dat de gemiddelde duur van stressgerelateerd verzuim nog steeds enorm hoog is. Verzuimt een medewerker met spanningsklachten, dan ben je als ondernemer deze medewerker gemiddeld 157 dagen kwijt, de verzuimduur bij overspannenheid bedraagt gemiddeld 186 dagen en een gemiddelde burn-out duurt zo’n 8 maanden.”

Groot aandeel parttimers in stressgerelateerd verzuim

Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 45 procent een parttime dienstverband (Bron: CBS). Joling: “Als we kijken naar alle stressgerelateerde verzuimers, dan heeft 58 procent een parttime dienstverband (< 36 uur). Het aandeel parttimers in het stressgerelateerde verzuim is dus fors hoger in vergelijking met fulltimers. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen die parttime werken, hoewel het effect sterker is bij vrouwen. Wat opvalt is dat binnen de groep stressgerelateerde verzuimers van 35-45 jaar, bijna de helft (46 procent) een parttime werkende vrouw is. Dit in vergelijking met de werkende beroepsbevolking waarbij een op de drie een parttime werkende vrouw is binnen deze leeftijdscategorie. Fulltimers lopen minder risico op stressgerelateerd verzuim.”

Ondernemers moeten alert zijn op de meldingsfrequentie (het aantal keren dat iemand zich ziek meldt). Het blijkt uit de cijfers van ArboNed dat de meldingsfrequentie onder parttimers hoger is dan fulltimers en dat is een voorbode van een mogelijke disbalans die uiteindelijk kan leiden tot langdurig stressgerelateerd verzuim.

De parttime werkende vrouw tussen 35 en 45 jaar loopt het grootste risico op langdurig stressverzuim volgens de arbodienst.