RTL Nieuws besteedde 26 augustus 2017 aandacht aan de positieve invloed die werk kan hebben op mensen met kanker.

Aandacht was er voor Vincent de Jong die darmkanker kreeg, maar vrij snel na de laatste operatie alweer aan de slag ging. “Mijn werkgever was in het begin wel terughoudend. Vincent werkt wel minder dan voorheen, maar hij wérkt tenminste en daar is hij blij mee.

Werk als medicijn

Bedrijfsarts Désirée Dona vertelt dat het belangrijk is dat de werkgever tijdens het (lange) traject van behandelingen in contact blijft met de werknemer.

Daarnaast wijst zij op het belang dat er vanaf de diagnose ‘kanker’ contact is met de bedrijfsarts. Zij ziet de “rampzalige gevolgen” als bedrijfsartsen pas laat worden betrokken bij de begeleiding. Dan zijn er veel mogelijkheden gemist. Er is dan al veel schade ontstaan, omdat er geen begeleiding of voorlichting is geweest.

Blijven werken werkt in zo’n periode als een medicijn. Mensen hebben afleiding, structuur en het gevoel dat ze weer meedoen, aldus Dona.

Richtlijn Kanker en werk

Onlangs heeft de NVAB de richtlijn Kanker en Werk gepubliceerd met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker.

Een richtlijn op dit gebied was dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici – ook bij bedrijfsartsen – werkgevers/leidinggevenden en werknemers leidt regelmatig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid. Daarom blijft de arbeidsparticipatie van mensen die voor kanker zijn of worden behandeld achter bij de mogelijkheden die zij hebben en gaat er onnodig veel menselijk kapitaal verloren.

Weg werkhervatting niet eenvoudig

Mensen met kanker keren steeds vaker terug naar het werk. Dat kan hun eigen werk zijn, maar ook ander werk. Voor de meesten is de weg naar werkhervatting echter niet eenvoudig en het duurt vaak langer dan verwacht.

Gelukkig is er steeds meer bekend over succesvolle vormen van begeleiding van mensen met kanker. De NVAB heeft de evidence en de good practices op dat gebied geïnventariseerd en gebruikt bij het ontwikkelen van de richtlijn Kanker en Werk. In deze richtlijn komen algemene, ziektespecifieke en arbeidsgerelateerde factoren aan bod die relevant zijn voor de begeleiding door de bedrijfsarts, zowel tijdens als na de behandeling van kanker.