Uit een grote enquête van Abvakabo FNV onder ongeveer 3800 zorgverleners, werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis, blijkt dat driekwart van de zorgverleners regelmatig te maken heeft met te weinig personeel op de werkvloer.

Regelmatig betekent dagelijks (33 procent) of wekelijks (41 procent).

Hoge werkdruk

Uit de enquête blijkt verder dat 51 procent van de zorgverleners dagelijks te weinig tijd heeft voor de bewoners. Nog eens 30 procent geeft aan wekelijks te weinig tijd te hebben voor de bewoners.

Deze hoge werkdruk leidt tot zware arbeidsomstandigheden voor het personeel, maar ook tot slechte zorg.

Fouten

Ruim een kwart van de zorgverleners geeft aan dat ondervoeding en/of uitdroging bij ouderen voorkomt als gevolg van de hoge werkdruk. Zo een 70 procent geeft aan dat er fouten worden gemaakt met het uitdelen van medicijnen.

Daarnaast stelt meer dan de helft van de zorgverleners dat het regelmatig voorkomt dat ouderen langdurig (in ieder geval meer dan een uur) zonder professioneel toezicht zitten.

Zorgverleners houden hun hart vast over de nog verdere bezuinigingen op de zorg. Maar liefst 98 procent zegt dat bij nog verdere bezuinigingen het verlenen van goede zorg simpelweg niet meer mogelijk is.

Bron: Abvakabo