BG_bird2100% onafhankelijk
Verzuim Regresrecht van de werkgever

Regresrecht van de werkgever

Wat hebben vuurwerk en regresrecht met elkaar te maken?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Sommige werkgevers hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de jaarwisseling.

Uit onderzoek blijkt dat er rond de jaarwisseling ongeveer 700 vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp zijn behandeld. De vuurwerkongelukken leiden vaak tot arbeidsongeschiktheid.

Dit betekent dat ook u als werkgever geconfronteerd kan worden met (soms aanzienlijke) schade als gevolg van ongelukken met vuurwerk rond de jaarwisseling.

U moet namelijk bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte gedurende maximaal twee jaar (een gedeelte van) het loon doorbetalen.

Daarnaast zult u de nodige re-integratie-inspanningen moeten verrichten en mogelijk vervangend personeel inzetten. Dit alles met alle kosten van dien.

Regresrecht: schade verhalen

U kunt de schade die u lijdt als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt bij een vuurwerkongeluk in sommige gevallen verhalen op een derde op grond van het zogenaamde “regresrecht”.

Het regresrecht van de werkgever is geregeld in artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel stelt twee hoofdvoorwaarden voor het ontstaan van een regresrecht voor de werkgever:

 1. de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer is veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is;
 2. de werkgever is verplicht het loon van zijn arbeidsongeschikte werknemer door te betalen.

Nog een aantal bepalingen:

 • Het is voor het regresrecht van de werkgever niet vereist dat de werknemer (het slachtoffer) zelf een schadevergoedingsactie instelt tegen de schadeveroorzaker.
 • Ook heeft u voor het gebruik van regresrecht geen toestemming van de werknemer nodig.
 • Een regresrecht kunt u ook inroepen tegenover de werkgever van een schadeveroorzaker. Voor deze werkgever geldt onder bepaalde voorwaarden namelijk een risico-aansprakelijkheid voor het handelen van zijn ondergeschikten. De werkgever van de schadeveroorzaker moet in ieder geval zeggenschap hebben gehad over de gedragingen die hebben geleid tot de schade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veelvoorkomende situaties op een bouwplaats. Als een werknemer van de hoofdaannemer bij het uitvoeren van zijn werk een fout maakt waardoor een werknemer van een onderaannemer arbeidsongeschikt raakt, dan kan de onderaannemer een regresvordering instellen tegen de hoofdaannemer. De hoofdaannemer heeft immers zeggenschap over de manier waarop zijn werknemer het werk uitvoert en draagt hiervoor dus een risicoaansprakelijkheid.

Welke schade?

Niet alle schade komt voor regres in aanmerking. Een werkgever blijft in het kader van regres dus altijd met (een deel van de) schade zitten. De posten die u in het kader van regres wél kunt vorderen:

 • het nettoloon (in principe over de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid);
 • re-integratiekosten;
 • buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en schade.

In het kader van de regresvordering is sprake van een “civiel plafond”. Dat betekent dat u maximaal het bedrag kunt vorderen, dat de werknemer zelf bij de aansprakelijke persoon als schade had kunnen vorderen als u het loon niet zou hoeven doorbetalen.

Niet alleen vuurwerk

Het regresrecht heeft natuurlijk niet alleen maar betrekking op de gevolgen van vuurwerkongelukken.
In alle gevallen waarin u aan een arbeidsongeschikte werknemer loon moet doorbetalen en de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde, kunt u gebruik maken van het regresrecht.

Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin uw werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt bij een auto-ongeluk, skiongeluk of een vechtpartij.

In al deze situaties kunt u met een beroep op uw regresrecht proberen om de schade op de schadeveroorzaker te verhalen.
Wat moet u doen om uw regresvordering te incasseren?

Als u op de hoogte raakt van het feit dat u een regresvordering heeft, dient u de schadeveroorzaker (binnen vijf jaar) formeel aansprakelijk te stellen voor de schade.

De praktijk leert dat de wijze waarop de aansprakelijkstelling wordt vormgegeven erg belangrijk is. De kans dat u de schade krijgt vergoed, vergroot als u serieus werk maakt van de aansprakelijkstelling met een goede onderbouwing waarom u een regresvordering heeft en hoe hoog uw schade is.

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

 • Elke maand een nieuwe HR masterclass
 • Online feedback sessies met HR-experts
 • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?