Jaarlijks overlijden naar schatting circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Voorbeelden van beroepsziekten zijn klachten aan het bewegingsapparaat bijvoorbeeld RSI, rugklachten, psychische stoornissen – bijvoorbeeld depressie, burn-out – asbestkanker, gehoorschade, en ziekten van het zenuwstelsel bijvoorbeeld Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) 4, ook wel schildersziekte genoemd.

Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. Op basis van die informatie kunnen preventieve maatregelen worden genomen.

Verkenningsstudie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het RIVM opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkenningsstudie naar de mogelijkheden om het Storybuilder-model voor ernstige arbeidsongevallen te gebruiken voor beroepsziekten.

Het RIVM heeft voor deze verkenning twintig dossiers bekeken: tien dossiers van mensen met de schildersziekte (OPS/CTE) en tien dossiers van mensen met onherstelbare rugklachten.

Het blijkt mogelijk om met Storybuilder bestaande casussen in beeld te krijgen. De eerste Storybuilder-modellen van de twee beroepsziekten zijn in dit rapport beschreven, maar deze werkwijze is nog niet gevalideerd of met praktijkprofessionals besproken.

De onderzoekers constateren ook dat de bestudeerde dossiers niet alle informatie bevatten om een volledig feitenrelaas over het ontstaan van de beroepsziekten te kunnen beschrijven.

Kerndeskundigen Arbowet

De aanbeveling uit het verkenningsonderzoek is om de kennis uit deze verkenning te toetsen bij de vier kerndeskundigen zoals die in de Arbowet staan benoemd: de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de A&O-deskundige en de veiligheidskundige.

Daarnaast is inventarisatie van aanvullende informatiebronnen nodig voor informatie die nog ontbreekt. Als dit lukt, is het mogelijk om verdiepend onderzoek uit te voeren op de huidige Storybuilder-modellen voor beroepsziekten en ze mogelijk te verbreden naar andere typen beroepsziekten.

>>> Download hier de verkenningsstudie “Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief”