Voor het eerst in Nederland is er onderzoek gedaan naar de rol van tijd in het duurzaam inzetbaarheid houden van personeel.

De Stichting Time Design heeft in haar onderzoek aandacht besteed aan tijdsaspecten in relatie tot het vermogen om te werken.

De resultaten tonen het grote belang en de positieve rol van het effectief omgaan met tijd aan.

Welzijn en workability

In het onderzoek is gekeken naar de manier waarop tijdgerelateerde eigenschappen samenhangen met indicatoren van workability: geluk, vitaliteit, eigenwaarde, werk-privébalans, burn-out, ziekte, slaapkwaliteit en zelf ingeschatte prestatie.

Naar voren komt dat de volgende tijdgerelateerde eigenschappen een belangrijke en positieve rol spelen in het bevorderen van welzijn en workability:

  • een breed positief tijdsperspectief;
  • een relatief vroeg natuurlijk slaap-waakritme (ochtend chronotype);
  • goed om kunnen gaan met slaaptekort;
  • weinig uitstelgedrag, veel stiptheid en vasthoudendheid aan taken;
  • de tijd als vriend zien.

Optimaal fit

Bovenstaande resultaten horen bij het nieuwe begrip ‘VitaliTIJD’: de omstandigheid waarbij een persoon voor wat betreft zijn tijdeigenschappen optimaal in balans is met zichzelf en zijn omgeving en vanuit dat perspectief optimaal fit is.

Dit kan voor een organisatie een positief effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Download de whitepaper over dit onderzoek