Deze week – van 8 tot en met 14 april – is het de Week van de Overgang. Het is een initiatief om het gesprek over de menopauze aan te wakkeren. Het doel is om bewustzijn te creëren rond de menopauze en de impact ervan op het leven van vrouwen, zowel thuis als op de werkvloer.

Tijdens deze week zijn er allerlei initiatieven die het gesprek over de overgang aanwakkeren. Het doel is om het nog steeds heersende taboe rondom dit onderwerp te doorbreken.

80 procent zorgmedewerkers ervaart overgangsklachten

Ongeveer 80 procent van de werkende vrouwelijke zorgmedewerkers tussen de veertig en zestig jaar ervaart overgangsklachten. Daarvan geeft ongeveer 64 procent aan dat dit hun werk beïnvloedt. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties, langere hersteltijden na het werk en minder werkplezier.

De menopauze is een natuurlijk onderdeel van het leven van een vrouw, gekenmerkt door de overgang van de vruchtbare naar de niet-vruchtbare fase. Typische symptomen van de overgang zijn opvliegers en nachtelijk zweten, maar er kunnen ook andere klachten optreden, zoals slaapproblemen, haarverlies, hartkloppingen en spier- en gewrichtsklachten.

Terwijl de samenleving doorgaans aarzelt om dergelijke kwesties in de openbaarheid te brengen, toont recent onderzoek van Stichting IZZ aan dat mannen in de zorgsector in toenemende mate openstaan voor gesprekken over menopauze symptomen.

Mannen en de discussie over de menopauze

Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de vrouwelijke zorgmedewerkers het acceptabel vindt dat vrouwen zich ziek melden vanwege menopauze symptomen. Opvallend genoeg is dit percentage onder mannen in de zorgsector hoger, namelijk 56 procent.

Zo’n 65 procent van de mannen voert al regelmatig gesprekken met vrouwen in de overgang over de impact ervan op hun werk. Bovendien vindt 65 procent van de mannen dat menopauze symptomen net zo goed met mannen als met vrouwen kunnen worden besproken.

Hoewel zowel mannen (66 procent) als vrouwen (71 procent) het belang erkennen van het bespreken van de menopauze op de werkvloer, blijkt uit het onderzoek dat er meer ruimte nodig is om dit onderwerp openlijk te bespreken. Organisaties kunnen hierin een sleutelrol spelen door dit onderwerp op de agenda te zetten en de gelegenheid te creëren om het te bespreken.

Videoserie De Impact

Om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp, hebben Espria Ledenvereniging en Zorghulp in samenwerking met Care for Women en Zilveren Kruis Achmea de videoserie De Impact gelanceerd. De serie bestaat uit vier afleveringen. Iedere maand gaat een ander duo in gesprek over de impact van de overgang.

Zo schuiven twee vriendinnen aan tafel, twee partners, een moeder en dochter en een HR-manager met een expert van Care for Women. Het resultaat zijn soms openhartige, soms ontroerende dialogen en leerzame momenten. De video’s zijn te bekijken via zorghulp.nl/de-impact.

>>> Meer artikelen over de Overgang