BG_bird2100% onafhankelijk
ArboSER: Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken

SER: Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Het type arbeidsrelatie is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst.

Vaste werknemers echter hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de SER.

In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen, zoals beschermende kleding of toegang tot een bedrijfsarts, voor alle werkenden gelden. Ongeacht de vorm van het arbeidscontract.

Maar de praktijk is vaak anders. Een groeiend aantal mensen heeft een flexcontract of is zelfstandige. Zulke verschillende arbeidscontracten kunnen leiden tot onduidelijkheden over de regels voor gezond en veilig werken.

Werknemers én werkgevers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn én de wet naleven, zegt de SER in de verkenning “Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden”, die onlangs werd vastgesteld.

Arbovoorschriften naleven

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarvoor moet iedereen natuurlijk goed weten wat z’n verantwoordelijkheden zijn. Dat geldt voor werkenden en werkgevers, maar ook voor overheden en uitvoeringsinstanties. Meer kennis is nodig én meer handhaving”.

De SER doet in de verkenning vier aanbevelingen.

  1. Werkgevers en werknemers moeten zich meer bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden voor gezond en veilig werken. Dan kunnen alle partijen de bestaande arbovoorschriften beter naleven.
  2. De Inspectie van SZW heeft capaciteit nodig voor handhaving, samen met andere overheidsinstanties.
  3. De SER vindt dat er in de eerstelijns gezondheidszorg meer aandacht voor arbeidsomstandigheden moet zijn.
  4. Sectoren en bedrijven kunnen gezamenlijke afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden die gelden voor álle werkenden.

Onduidelijke verantwoordelijkheden, rechten en plichten

Steeds meer mensen werken als uitzendkracht, oproep- of invalkracht of als zelfstandige. Voor wie geen vast werkcontract met een vast aantal uren heeft, kan onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook voor de werkgever kan dat onduidelijk zijn.

Soms weten werkenden en werkgevers niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Daardoor kan bijvoorbeeld de ene werkende beter toegang hebben tot de bedrijfsarts dan de andere, of worden niet alle veiligheidsvoorschriften goed nageleefd. Daarmee ontstaan risico’s op beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Lange termijnvisie

Het kabinet wil zijn arbobeleid doorlichten en een nieuwe lange termijnvisie op het arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen. De SER biedt aan daarbij betrokken te blijven en pleit ook voor meer onderzoek naar de oorzaak van de verschillen tussen groepen werkenden, en naar de arbeidsomstandigheden van migranten, platformwerkers en banencombineerders.

>> Lees hier de SER-verkenning ‘Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden’

>>> Klik hier voor de Infographic ‘Verschillen in arbeidsomstandigheden tussen vast, flex en zzp’

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?