De vertrouwenspersonen die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) zien dat minder dan een vijfde van de melders van ongewenst seksueel gedrag overgaat tot vervolgstappen.

Dit blijkt uit een actuele peiling onder 300 leden van de vereniging. Zij zijn werkzaam in/voor bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid.

Dader is vaak leidinggevende

Uit de peiling blijkt dat de melder veelal een goede (werk)relatie heeft tot de dader, die meer dan eens de leidinggevende is. Een machtspositie blijkt vaak te leiden tot ongewenst gedrag. De melders zijn zeer terughoudend en zelfs bang om vervolgstappen te nemen. Angst om baan te verliezen (67 procent), schaamte (66 procent) en angst om niet geloofd te worden (65 procent) zijn de belangrijkste redenen.

Vervolgstappen

De LVV is niet echt verbaasd door de uitkomsten maar deze zijn nog slechter dan gedacht. Na de #MeToo-uitingen op sociale media heeft de LVV haar leden gevraagd hoeveel meldingen te maken hebben met seksueel gedrag. Dat slechts een op de vijf melders overgaat tot vervolgstappen vindt de LVV schokkend. De drempel is kennelijk erg hoog.

Machtsmisbruik

Medewerkers hebben volgens de LVV recht op een veilige werkomgeving waar beleid tegen ongewenst gedrag wordt gevoerd én gehandhaafd en waar een deskundige medewerker aanwezig is tot wie zij zich kunnen wenden.

Wat de LVV vooral zorgelijk vindt, is dat er veelal sprake is van misbruik van de machtssituatie tussen veroorzaker en betrokkene. Leidinggevenden menen zich dergelijk gedrag te kunnen permitteren, terwijl ze juist moeten zorgen voor veiligheid en een voorbeeldfunctie hierin hebben. Zeker als het ook nog eens tot gevolg heeft dat melders geen verdere acties ondernemen uit angst voor ontslag of voor de reactie van collega’s.

Verplicht stellen vertrouwenspersoon

De LVV roept de minister van Sociale Zaken op om organisaties met meer dan 50 medewerkers verplicht te stellen een of meer vertrouwenspersonen aan te stellen. Er moet een wettelijke bescherming komen voor vertrouwenspersonen om autonoom te kunnen functioneren. Een vertrouwenspersoon heeft niet alleen te maken met seksuele intimidatie, maar ook met intimidatie zonder seksuele connotatie, pesten en discriminatie op de werkvloer.