Op 7 juni jl. is de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd.

Met deze subsidieregeling wil het ministerie projecten financieel ondersteunen die via preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten met als doel preventie of het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan communicatie- of voorlichtingsactiviteiten of trainingen aan groepen.

Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000,-. Er kan een subsidie worden verleend met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per plan.

Preventieve maatregelen

Het programma ‘Eerlijk, Gezond en Veilig Werk’ is vorig jaar gestart en heeft als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels. In het programma staan preventieve maatregelen centraal.

Ook wil het programma het eigen initiatief van branches en bedrijven rond eerlijk, gezond en veilig werk versterken, zodat ook na afloop van het programma de thema’s op de agenda blijven staan bij alle partijen.

De subsidieregeling is gebaseerd op cofinanciering. In beginsel bedraagt de subsidie 50 procent van de subsidiabele kosten. Bij een gecombineerde inzet op de thema’s eerlijk werk én gezond en veilig werk zal het maximale percentage van subsidie hoger zijn, namelijk 80 procent.

De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om subsidie bestaat slechts gedurende het door de minister vastgestelde aanvraagtijdvak, namelijk tussen 17 juni 2019 en 31 juli 2019.

Voor meer informatie over de subsidieregeling zie www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.