Op 19 januari organiseerden RIVM en TNO een bijeenkomst over de preventie van beroepsinfectieziekten.

De bijeenkomst was primair gericht op ‘dummies’: mensen die niet veel over het onderwerp weten, maar in hun werk wel met beroepsinfectieziekten te maken kunnen krijgen.

Mensen uit het veld presenteerden good practises van hoe ze met beroepsinfectieziekten omgingen.

Asielzoekers

Zo sprak Danielle Bavelaar, bedrijfsarts bij de nationale politie met 65.000 werknemers, over de onrust bij de politie toen de stroom asielzoekers toenam. Politiemedewerkers waren bang om op hun werk besmet te worden door eventuele infectieziekten die de asielzoekers bij zich zouden dragen.

In overleg met expert van het RIVM werden voorlichting en een telefonische vragenlijn succesvol ingezet.

De mazelen

Een andere interessante casus ging over een huisarts die zich immuun voor de mazelen achtte en door een patiënt met de mazelen besmet werd. Ook haar vijf maanden oude zoontje werd ziek. De les: ook als zorgprofessional kan je ziek worden en is het belangrijk om vooraf na te denken over goede bescherming.

In de bijgevoegde brochure Infectieziekten en werk: Hoe pak ik dat aan? is meer informatie te vinden over de preventie van beroepsinfectieziekten.