Hoewel de meeste bestuurders en HR-managers zeggen het talentmanagementbeleid te richten op iedereen in de organisatie, ervaren lang niet alle medewerkers dit in de praktijk.

Slechts 31 procent heeft het gevoel dat talentmanagement binnen de organisatie op hen gericht is.

Volgens ruim een op de vijf medewerkers doet hun werkgever helemaal niet aan talentmanagement en 16 procent heeft überhaupt geen idee of er een talentmanagementbeleid is binnen de organisatie.

Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet.

Medewerkers niet op talenten ingezet

Verder blijkt uit de benchmark dat twee derde van de medewerkers vindt dat hun leidinggevende op de hoogte is van hun ambities en talenten, maar dat slechts iets meer dan de helft ervaart dat zij ook daadwerkelijk worden ingezet op deze talenten.

Het realiseren van effectief talentmanagement is volgens bestuurders een taak van HR. 64 procent zegt het belangrijk te vinden dat de HR-afdeling zich hard maakt voor het formuleren van een duidelijke visie en het opstellen van een beleid op het gebied van talentmanagement.

Happy few

Volgens Raet heeft iedereen talent. Het is daarom van belang het talentmanagementbeleid op alle medewerkers te richten en niet enkel op de meest veelbelovende ‘happy few’. Dat medewerkers dit wel zo ervaren, geeft aan dat er werk aan de winkel is voor HR.

Raet adviseert werkgevers om talentmanagement meer zichtbaar te maken in de organisatie en samen met medewerkers te zoeken naar hun kwaliteiten. Neem de natuurlijke talenten en persoonlijke drijfveren van medewerkers hierbij als uitgangspunt. Juist door hier het werk op af te stemmen en meer te denken in rollen in plaats van functies, functioneren medewerkers het best, leren zij het snelst en zijn zij het meest gelukkig en gemotiveerd.

U kunt de verschillende onderzoeksrapporten van de jaarlijkse Raet HR Benchmark hier downloaden.