Arboprofessionals en -dienstverleners uit alle hoeken van het land hebben zich verenigd in een nieuwe netwerkorganisatie: Kwaliteit op Maat.

KoM is een belangenbehartiger voor alle professionals en dienstverleners op het gebied van Arbo, verzuim en preventie. Het netwerk is er ook voor werknemers en werkgevers.

Het belangrijkste doel: het bevorderen van gezond werken en een gezonde werkomgeving dankzij kwalitatief hoogwaardige arbeidsgerelateerde zorg, op maat.

Twijfel over markt

Al enige tijd staat de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk en wordt er vanuit verschillende partijen grote twijfel geuit.

Er is twijfel over de onafhankelijkheid van de professionals, de bereidheid tot onderlinge samenwerking en de proactieve houding met betrekking tot beroepsziekten.

Netwerkorganisatie

Daarom hebben enkele bedrijfsartsen en andere professionals en dienstverleners uit de arbeidsgerelateerde zorg besloten tot oprichting van een nieuwe netwerkorganisatie in de arbeidsgerelateerde zorg.

Een belangenbehartiger voor alle professionals en dienstverleners op het gebied van arbo, verzuim en preventie die werken vanuit maatwerk en eigen regie.

Werknemers en werkgevers kunnen zich ook aansluiten bij het netwerk.

Integrale kijk

In de visie van KoM is er sprake van een integrale kijk op arbeid en gezondheid waarbij werkgever en werknemer centraal staan.

De professional is proactief, integer, transparant, op de hoogte van ontwikkelingen en richtlijnen, leert en acteert altijd in teamverband met werkgever en werknemer.

Ontmoetingsplaats

KoM gaat haar leden op de hoogte houden van wat er speelt in de media en de politiek en is een ontmoetingsplaats van ondernemers en netwerken.

Daarnaast profileert KoM zich als volwaardig gesprekspartner voor werkgevers- en werknemersorganisaties, de overheid en andere partijen die zich inzetten op het gebied van arbeid en gezondheid.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website www.kwaliteitopmaat.com