Veiligheidsvoorschriften aan ruim een derde van de medewerkers niet uitgelegd

1
575

Onderschatting van risico’s, stress en vermoeidheid, en gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer.

Tijdelijke werknemers, anderstaligen en jongeren lopen daarbij het meeste risico. Uit recent onderzoek van Manutan onder medewerkers blijkt dat veel ongevallen voorkomen kunnen worden.

Slechts 61 procent van de ondervraagden op de werkvloer geeft aan dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen goed uitgelegd worden. Dat betekent dat ruim een derde van de medewerkers zonder goede voorlichting aan het werk wordt gezet.

Risicogroepen

Bijna 50 procent van de ondervraagden is bij een ongeval op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie betrokken geweest. Zorgen voor de juiste preventiemiddelen alléén is niet voldoende volgens Manutan. Het is van belang dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen uitgelegd worden. Ook aan tijdelijke krachten en anderstaligen.

Vooral de risicogroep anderstaligen wordt ermee geconfronteerd. Aan medewerkers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, worden maar in 37 procent van de gevallen de voorschriften in de eigen taal uitgelegd.

De groep tijdelijke werknemers loopt door gebrek aan ervaring en te weinig uitleg meer kans bij een ongeval betrokken te raken. Bij jongeren speelt daarnaast ook het verkeerd inschatten van risico’s een rol.

Veilige werkomgeving

Opvallend is dat medewerkers in een kantooromgeving een veel groter gevoel van veiligheid ervaren dan medewerkers op de werkvloer.

85 procent van de kantoormedewerkers voelt zich veilig tegen 69 procent van de overige medewerkers. Juist door dat verhoogde risico moeten werkgevers volgens Manutan ervoor zorgen dat deze medewerkers zich extra veilig voelen. Ook daar is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever door het inzetten van preventiemedewerkers en een goed voorlichtingsbeleid.

35 procent van de medewerkers op de werkvloer vindt dat er meer aandacht moet zijn aan het thema veiligheid.

1 REACTIE

  1. Dit onderzoek brengt geen nieuwe inzichten naar voren (zie jaarlijkse NEA-onderzoek, TNO). Probleem is dat er genoeg wetgeving bestaat, maar door de overheid bewust(?) niet of zeer slecht gehandhaafd wordt. Daardoor kunnen de werkgevers en baasjes vrijelijk hun gang gaan door de wetgeving te negeren. En Rutte en zijn vriendjes vinden dat prima. Vakbonden staan erbij en kijken alleen maar en zijn feitelijk mede schuldig aan de ontstane systeemfouten.