BG_bird2100% onafhankelijk
ArboVentilatie voor corona onduidelijk bij 7 op de 10 mkb-bedrijven

Ventilatie voor corona onduidelijk bij 7 op de 10 mkb-bedrijven

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Driekwart van de managers in het mkb weet niet of en welke maatregelen zij moeten nemen om corona-veilig te ventileren in hun kantoren.

Dit blijkt uit een onderzoek van Euromate onder ruim 1.000 werknemers en managers in het mkb.

Hierdoor weten zij niet welke maatregelen zij moeten nemen om hun kantoor coronaproof te maken als het gaat om ventilatie.

Daarnaast willen ze geen aanpassingen op kantoor doen, omdat volgens hen alles al goed geregeld is of omdat ventilatie niet hun expertise is.

De rijksoverheid dringt er al langere tijd op aan dat bedrijven goede maatregelen nemen om in verband met corona voor goede ventilatie te zorgen. Goede ventilatie is essentieel. Kosten spelen ook een belangrijke rol, aldus de onderzoekers.

Veilig voelen op kantoor

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat slechts 28 procent van de werknemers zich echt veilig op kantoor voelt. Daar waar vóór de uitbraak negen op de tien van de geënquêteerden voornamelijk op kantoor werkten, gaat nu nog maar de helft van de respondenten naar kantoor.

Dit is tot nader orde bepaald door de werkgever (59,8 procent). Ruim de helft geeft aan het advies van het RIVM te volgen om zoveel mogelijk thuis te werken (53 procent). Opvallend hierbij is dat dit met name geldt voor de collega’s onder de 60 jaar (54 procent) en veel minder voor de collega’s in de risicogroep vanaf 60 jaar (38,7 procent).

Beroep leent zich niet voor thuiswerken

Acht op de tien werknemers zijn na de uitbraak voornamelijk op kantoor blijven werken omdat dit niet anders kan: hun beroep leent zich niet voor thuiswerken (38,8 procent), het moet van de baas (28,6 procent), ze hebben geen ruimte thuis (6,5 procent), of de techniek laat thuiswerken niet toe (14,2 procent).

Ook zegt 36,9 procent dat zij op kantoor efficiënter werken en daarom voornamelijk op kantoor hun werk verrichten.

Ramen en deuren openzetten?

Opvallend in het onderzoek is dat het openzetten van ramen en deuren door de respondenten zowel als positief (= voldoende voor een schone binnenlucht) als negatief wordt ervaren (= bij gebrek aan een veilig ventilatiesysteem).

Door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, wordt een kantoor gelucht. Maar zodra men de deuren en ramen sluit, kan de vervuilde lucht niet meer weg.

Toch maakt slechts 30 procent van de geënquêteerden zich zorgen dat ramen en deuren straks niet meer open kunnen door de kou.

Volgens Euromate blijkt hieruit dat er nog veel onbekend en onduidelijk is, want de overdracht van het virus gebeurt juist vooral in gesloten ruimtes. Kleine hoestdruppeltjes, waar coronadeeltjes in kunnen zitten, blijven vaak minutenlang in binnenruimtes zweven.

Potentiële gevaar schuilt in kleine ruimtes

Gezondheidsingenieur Francesco Franchimon, in 2009 gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het gebied van Public Health Engineering, zegt: “Als alle ruimtes in kantoren al voldoen aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit, dan zegt dat lang niet alles over de besmettingskans in een ruimte. De eisen aan ventilatie zijn nooit bedoeld voor infectiepreventie.”

Vooral in kleine ruimtes waar meerdere mensen verblijven, schuilt het potentiële gevaar volgens Franchimon. De kans is volgens hem zeer reëel dat dit niet alleen met de huidige ventilatiesystemen oplosbaar is of met alleen het openen van ramen. Luchtfiltratie- en reinigingstechnieken zijn in die gevallen een oplossing.

RIVM-regels te soft

Annelies de Jong van Euromate: “Wij vinden dat de RIVM-regels te soft zijn en weinig richting geven aan kantoren hoe zij met hun ventilatie om moeten gaan. Hoe weet je nou of een ruimte goed geventileerd is? Wat kunnen de mensen verwachten van hun baas? Uit het onderzoek blijkt dat veel mkb-managers hier ook mee worstelen.”

Volgens De Jong wordt het binnenmilieu in Nederland niet gemonitord en er is bij gebrek aan wettelijke eisen nauwelijks toezicht of handhaving. Euromate staat achter een aanpassing van de norm voor de binnenlucht zoals aangegeven in het Deltaplan Ventilatie.

Daarin wordt gepleit voor een hogere ventilatievoud – het getal dat aangeeft hoeveel keer per uur de ruimte van verse lucht wordt voorzien – in binnenruimtes ten aanzien van de luchtcirculatie. Deze is nu te laag om aerosolen, maar ook andere luchtvervuiling zoals fijnstof effectief weg te werken.

Luchtreiniger getest

Toen de pandemie uitbrak, wist Euromate dat hun bestaande apparaat VisionAir Blue Line goed inzetbaar is tegen het virus. Ze waren daar in het begin nog terughoudend mee, omdat er nog weinig bekend was over het virus.

Om er helemaal zeker van te zijn, hebben ze TNO testresultaten uit een eerder onderzoek van VTT Finland laten valideren. Daaruit bleek dat het apparaat zeer efficiënt de aanwezigheid van het virus te lijf gaat; het vangt 99 procent van de virusdeeltjes af.

Euromate claimt dat de VisionAir Blue Line het enige bewezen systeem in Nederland is dat virussen en bacteriën, dus ook corona, uit de lucht filtert.

Deel dit artikel

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?