Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest.

De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers en de bedrijfsgrootte.

Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.

Horecapersoneel kent minste verzuim

In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 3,9 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst.

In het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in 2016 met 5,3 procent het hoogst, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg (5,1 procent).

Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2 procent), gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5 procent verzuim.

Rol bedrijfs- en werknemerskenmerken bij verzuim

Het verschil in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken onderling hangt voor een deel samen met kenmerken van werknemers, zoals leeftijd en geslacht.

Daarnaast spelen ook verschillen in arbeidsomstandigheden een rol: zo doen in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten – waartoe ook defensie, brandweer en politie behoren – naar verhouding meer werknemers gevaarlijk werk dan in het onderwijs.

In de gezondheids- en welzijnszorg verrichten relatief veel werknemers fysiek zwaar werk. Werknemers die gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen, of in een luidruchtige omgeving werken, verzuimen gemiddeld meer. Ook werknemers bij grote bedrijven zijn meer ziek thuis.

Dat het ziekteverzuim in de horeca relatief laag ligt, is niet verwonderlijk. Er werken veel jonge werknemers en die hebben vaak een flexibel contract. Dat zijn beide kenmerken van mensen die zich minder vaak ziek melden.

Type dienstverband

Mensen met een vast dienstverband melden zich bijna twee keer zo vaak ziek als mensen met een flexibel contract. Gescheiden mensen werken vaker niet dan getrouwde mensen, werknemers bij kleine bedrijven minder vaak ziek en vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen.

Overwerk is een reden dat mensen zich minder vaak ziek melden. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat mensen het werk gedaan willen hebben en simpelweg geen tijd hebben om ziek te zijn.

Bron: CBS