Jaarlijks overlijden in de Europese Unie circa 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker als gevolg van werken met kankerverwekkende stoffen als asbest, lasrook, uitlaatgassen en zelfs stof dat vrijkomt bij het zagen van stenen en tegels.

Hiermee is kanker oorzaak nummer 1 van werkgerelateerde sterfgevallen.

Om het aantal kankergevallen terug te dringen, zijn zes grote Europese organisaties de Roadmap on Carcinogens gestart. Inmiddels is de Roadmap door zeventien Europese lidstaten ondertekend.

De Roadmap streeft ernaar om oplossingen te bieden voor werkgevers om risico’s in kaart te brengen en te managen, en wil meer bewustwording creëren over de risico’s die blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk met zich meebrengt. Dit wordt gedaan door het uitwisselen van goede praktijken uit heel Europa.

Risico’s managen met behulp van de STOP strategie

Organisaties waar gewerkt wordt met kankerverwekkende stoffen moeten alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

De arbeidshygiënische strategie, ook wel STOP strategie genoemd, is bij uitstek de methode om geschikte maatregelen te treffen bij het werken met gevaarlijke stoffen. De STOP strategie kent – in een vaste volgorde – de volgende stappen:

  • S = Substitutie, het vervangen van de stof.
  • T = Technische maatregelen, zoals het afzuigen van stofdeeltjes in de lucht.
  • O = Organisatorische maatregelen, zoals opleidingen en trainingen voor werknemers of taakroulatie.
  • P = Persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld in de vorm van luchtweg- of huidbescherming.

Bronaanpak, dus het vervangen van de stof, heeft altijd de voorkeur. Pas als dat niet mogelijk is en ook technische en organisatorische maatregelen niet mogelijk zijn, kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet.

Aanmelden voor de Roadmap

Heeft u inspiratie nodig voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen? Ook hierin voorziet de Roadmap. Bekijk bijvoorbeeld de factsheets over verschillende kankerverwekkende stoffen en goede praktijken uit dertien verschillende landen.

Op de hoogte blijven van de Roadmap en een nieuwsbrief ontvangen? Dat kan door vriend te worden van de Roadmap.