Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad.

Volgens ex-kankerpatiënten, die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten, wordt daar te weinig rekening mee gehouden op werkvloer. Ze geven hun werkgevers en collega’s een rapportcijfer 5,4. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3.600 ex-kankerpatiënten.

Meer bewustzijn voor laat gevolgen kanker

NFK is een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van kanker. Zowel onder werkgevers als werknemers. Hiervoor is de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werkgevers, zzp’ers en werknemers allerlei informatie, handvatten en tips over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker en tijdens de late gevolgen van kanker.

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de ex-kankerpatiënten na vijf jaar nog steeds klachten ondervindt als vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratie-, geheugen- en seksuele problemen. Van hen voelt 61 procent zich door deze ‘late gevolgen van kanker’ beperkt in hun werk. 

Hoewel van familie, vrienden, artsen en zorgverleners veel steun wordt gevoeld, ervaart 57 procent van de ex-kankerpatiënten weinig begrip op het werk. Ze geven hun leidinggevenden en collega’s daarvoor een rapportcijfer 5,4.

Emotionele klachten

Wat opvalt is dat ex-kankerpatiënten die onbegrip ervaren op het werk meer emotionele klachten hebben zoals angst, depressieve gevoelens en stress. Ze praten er minder over met collega’s en weten niet goed hoe zij met dit onbegrip moeten omgaan. De buitenkant ziet er gezond uit, maar van binnen is er vaak nog veel te helen. Dat begrijpt niet iedereen en levert soms ongemakkelijke situaties op.

Elk jaar krijgen 30.000 tot 40.000 werknemers de diagnose kanker. Een kwart krijgt uiteindelijk ontslag, maar 60 tot 90 procent van de werknemers wil binnen anderhalf jaar het werk weer hervatten. Daarover zouden werkgevers en werknemers vaker met elkaar in gesprek moeten gaan vindt de NFK. Dat voorkomt bijvoorbeeld ziekteverzuim.

Het is volgens de NFK belangrijk dat er blijvend – dus ook na jaren – aandacht is voor hoe het met iemand gaat. Daar zijn zowel werkgevers als werknemers samen verantwoordelijk voor. Blijf met elkaar in gesprek en kijk samen naar wat mogelijk is.

Stapsgewijs opbouwen

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar welke methode van werkhervatting bij kanker het beste werkt. Stapsgewijs opbouwen van werk met concrete doelen lijkt het beste te werken. Werkzaamheden of functies aanpassen is makkelijker dan vermoeidheid wegpoetsen en minder foutgevoelig dan concentratieproblemen. Ex-kankerpatiënten uit het onderzoek zeggen daarover: “Accepteer je nieuwe ik. Stel je verwachtingen bij. Ga uit van wat je wel kunt.” Of: “Verstop het niet; als je het bespreekbaar maakt, is er veel mogelijk.”

>>> Download de factsheet ‘Cijfers over de late gevolgen van kanker’