Werknemers vallen steeds vaker uit met een burn-out en stellen ook steeds de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij daardoor lijden.