Werknemers geven zichzelf op het werk een hoger rapportcijfer dan hun collega’s.

Opvallend is dat mannen zichzelf hoger waarderen dan vrouwen.

Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair.nl onder bijna zeshonderd hoogopgeleide respondenten.

Beter dan de ander

Waar van de respondenten amper 6 procent zichzelf een zes of minder geeft, krijgt 17 procent van de collega’s de waardering zes of minder. Het gemiddelde cijfer dat men zichzelf geeft komt uit op een 7,8.

Over collega’s is het oordeel minder positief en blijft het gemiddelde steken op een 7,3. Dat positieve zelfbeeld zet zich door: zo vinden we onszelf productiever (88 procent) dan collega’s (71 procent) en vinden we onszelf beter dan onze baas (25 procent).

Mannen versus vrouwen

Mannen waarderen zichzelf opvallend hoger dan vrouwen. Eén op de drie mannen denkt het werk van zijn manager beter te kunnen en 21 procent van de mannen ambieert dan ook deze baan.

Van de vrouwen denkt 18 procent het werk beter te kunnen dan haar manager. Slechts 12 procent ambieert ook daadwerkelijk die managementfunctie.