10 procent van de werkgevers in de grootzakelijke markt ziet het verzuim van medewerkers als falen. Voor de werkgevers in het mkb is dit percentage lager: 6 procent.

Van de Nederlandse werknemers zegt 15 procent dat ziek zijn wordt afgekeurd door hun werkgever.

Deze cijfers blijken uit de Hr Marktmonitor waaraan respondenten uit het mkb, grootbedrijf en werknemers meewerkten.

Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Er blijken nog meer redenen te zijn die ziekmelden bemoeilijken. Meer dan de helft van de medewerkers (57 procent) geeft aan zich te verantwoordelijk te voelen om een dag thuis te blijven als zij zich niet lekker voelen.

Ook werkgevers vinden dat hun personeel teveel verantwoordelijkheidsgevoel heeft. 51 procent van het grootbedrijf en zelfs 65 procent van het mkb bevestigt dat dit de reden is dat medewerkers ondanks ziekte toch komen werken.

Streng in verzuim

Tegelijkertijd zijn werkgevers streng, als het gaat om verzuim. Een makkelijk verzuimbeleid zou kunnen leiden tot meer ziekte verwacht 51 procent van het mkb en 61 procent van het grootbedrijf.

Werkstress is reden tot verzuim

De oorzaken van verzuim lopen uiteen. Voor bijna een kwart van de werknemers (21 procent) geldt dat zij zich ziekmelden als gevolg van werkstress. 11 procent geeft privéstress als reden voor ziekte, gevolgd door ontevredenheid over werk (9 procent) en een ongezond leven (5 procent). De overige 54 procent van de deelnemers gaf geen reden voor het verzuim.

Marion van Happen, algemeen directeur bij Unique: “Het is pijnlijk om te zien dat werknemers zich niet ziek durven te melden. Natuurlijk wil je als organisatie een goed verzuimbeleid en dat begint bijvoorbeeld bij aandacht voor vitaliteit, een open cultuur waarin je met elkaar in gesprek blijft en aandacht voor werkdruk. Zo zorg je ervoor dat werknemers werken wanneer ze dat kunnen en werkelijk gelukkig zijn met hun baan.”

De Hr Marktmonitor is te downloaden op de website van Unique.