BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimZieke zorgverlener drukt patiënttevredenheid

Zieke zorgverlener drukt patiënttevredenheid

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Uit het Jaarrapport Zorggebruik 2013, dat Stichting IZZ in juli jl. publiceerde, blijkt een statistisch verband te bestaan tussen gebruik van fysiotherapie door zorgmedewerkers en patiënttevredenheid.

Hoe hoger het gebruik, hoe lager de tevredenheid.

Tevredenheid

Dit jaar zijn de gegevens ook vergeleken met de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen. Uit de analyse blijkt dat de patiënttevredenheid in ziekenhuizen, waar minder medewerkers fysiotherapie nodig hebben, hoger ligt dan in ziekenhuizen waar relatief veel medewerkers fysiotherapie nodig hebben.

Dit statistische verband kwam ook voor IZZ als een verrassing. Wat de precieze oorzaak is, weet men nog niet. Dit vergt nader onderzoek. Een mogelijke oorzaak zou ziekteverzuim kunnen zijn, waardoor een afspraak met een patiënt niet door kan gaan.

Cijfers

  • In 2013 maakte ruim een vijfde van de werkende Nederlanders gebruik van fysiotherapie. In de zorgsector is dat percentage anderhalve keer zoveel (30,6 procent).
  • Binnen de zorg varieert het fysiotherapie gebruik van gemiddeld 26,6 procent onder medewerkers van ziekenhuizen tot gemiddeld 32,5 procent onder medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg.
  • Bijna één op de twintig medewerkers in de zorg maakte in 2013 gebruik van psychische zorg.
  • Onder medewerkers in de gehandicaptenzorg werd gemiddeld de meeste psychische zorg gebruikt (5,8 procent).
  • Zowel bij fysiotherapie als bij psychische zorg is er geen verband tussen het percentage gebruikers en de organisatiegrootte.

Kosten

De verschillen in het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg per zorgorganisatie zijn groot. Waar in de ene instelling nog geen 20 procent van de werknemers een beroep doet op fysiotherapie, is dat in een andere instelling meer dan 60 procent.

Dat is vooral zichtbaar als het gebruik wordt omgerekend naar kosten per duizend medewerkers. Binnen de gehandicaptenzorg lopen ze uiteen van 48.000 tot 328.000 euro per duizend medewerkers.

Bij psychische zorg zijn deze verschillen nog veel groter. Zo variëren de kosten van organisaties in de GGZ van 9000 tot 132.000 euro per duizend medewerkers.

Bij de grotere ziekenhuizen en GGZ-instellingen is er een statistisch verband tussen het percentage fysiotherapie gebruikers en het ziekteverzuim. Zorgorganisaties met een hoog percentage fysiotherapie gebruik hebben ook een hoog verzuimpercentage.

Deel dit artikel