Werkgevers die willen besparen op hoge kosten wegens ziekteverzuim of uitval van werknemers vanwege stress of burn-out, doen er goed aan om hun personeelsbeleid zorgvriendelijk te maken.

Dat was de boodschap november jl. tijdens de Arbeid en Zorg top van de ministeries van SZW, OCW en VWS.

Minder ziekteverzuim

Zorgvriendelijk werkgeverschap, waarbij de werkgever meer oog heeft voor de zorgtaken en de ontwikkeling van zijn werknemers, levert niet alleen de werknemer en de maatschappij, maar ook de werkgever winst op; Nederlandse werkgevers kunnen miljoenen besparen met het invoeren van zorgvriendelijk werkgeverschap.

Zo werd onlangs in een onderzoek van WOMEN Inc. en Great Place to Work (GPTW) aangetoond dat zorgvriendelijke werkgevers op vier indicatoren beter scoren; winst, minder ziekteverzuim, meer vrouwen in senior management posities en minderen kosten voor het aantrekken en behouden van talent.

Om werkgevers verder te ondersteunen met het ontwikkelen van zorgvriendelijk personeelsbeleid, lanceerden Qidos en WOMEN Inc. in opdracht van het ministerie van SZW de online scan ‘Zorgvriendelijk Werkgeverschap’ voor werkgevers.

Winst bij zorgvriendelijk werkgeverschap

Bedrijven met een soepele houding ten opzichte van zorgtaken, bleken te maken te hebben met fors minder ziekteverzuim (25 procent minder dan gemiddeld), betere omzetresultaten (4,3 procent omzetgroei ten opzichte 3 procent gemiddeld in Nederland), een lager personeelsverloop (4 procent verloop ten opzichte van 6 procent gemiddeld in Nederland) en een hoger percentage vrouwen op topposities (19 procent in vergelijking met 11 procent gemiddeld in Nederland).

Werkgevers kunnen vanaf op de website www.zorgvriendelijk.nl een quick scan doen waarin wordt nagegaan hoe zorgvriendelijk hun organisatie is.