BG_bird2100% onafhankelijk
HRM62 procent werkgevers heeft werknemers met financiële problemen

62 procent werkgevers heeft werknemers met financiële problemen

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

57 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie.

Plotselinge veranderingen in iemands leven zoals echtscheiding, baanverlies van partner, ziekte of overlijden zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal de bron voor stress, concentratieverlies, een (tijdelijk) lagere intelligentie en zelfs verzuim op het werk.

Risico’s werkgever

Volgens de Nibud-kostenscan “personeel met schulden” is een bedrijf al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, het (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies.

Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

De site financieelgezondewerknemers.nl ondersteunt werkgevers met tips en checklists om werknemers ‘financieel fit’ en daarmee duurzaam inzetbaar te laten blijven. 

Financiële fitheid

Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken, een van de initiatiefnemers van de website: “Een financieel gezonde en veerkrachtige werknemer werkt met meer aandacht en heeft ruimte om vooruit te kijken. Gelukkig zien steeds meer werkgevers ‘financiële fitheid’ als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van de medewerker.”

Volgens Simonse komen vrijwel alle werkgevers in actie als de financiële problemen aan het licht komen. En de helft van de werkgevers ziet het ook als zijn verantwoordelijkheid om hun werknemers te ondersteunen bij geldzaken.

Schulden een reden voor ontslag

Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen. Bijna één op de vijf ziet het zelfs als een reden voor ontslag. En meer dan de helft van de werkgevers denkt dat werknemers hiervoor bang zijn.

Het Nibud vindt dit zorgelijk. Het verkleint de kans dat werknemers zo vroeg mogelijk hun financiële problemen bespreekbaar maken. Het instituut zou juist graag zien dat praten over geld op de werkvloer laagdrempeliger wordt en dat werkgevers ervoor zorgen dat werknemers met allerhande vragen over financiën, bijvoorbeeld over hun persoonlijke financiële situatie of de belastingaangifte, terecht zouden kunnen bij een financieel deskundige. Het Nibud denkt dat dit een passende rol voor de werkgevers is. Uit het onderzoek blijkt immers dat driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.

Ook wil 80 procent van de werkgevers werknemers met geldproblemen graag ondersteunen. Volgens het Nibud kan een werkgever pas echt goed helpen als de werknemer niet meer bang is om vanwege schulden ontslagen te worden. Het aanbieden van gesprekken die financieel inzicht bevorderen en die zijn verankerd in cao’s of arbeidsvoorwaarden, zou daar goed bij kunnen helpen.

Privacy werknemer

Werkgevers zijn pas in een laat stadium op de hoogte van de financiële problemen van een werknemer. Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt.

Ook ziet Nibud dat een groeiende groep werkgevers worstelt met de vraag of het geen schending van de privacy is om zich te bemoeien met financiële problemen van werknemers. Het Nibud vindt ook niet dat de werkgever zelf de rol van financieel adviseur op zich moet nemen, maar hij of zij moet wel tijdig hulp kunnen inschakelen of kunnen doorverwijzen. 

Aantal loonbeslagen op werkvloer flink gedaald

De afgelopen tien jaar heeft het Nibud met enige regelmaat onderzoek gedaan naar schulden op de werkvloer en het is voor het eerst dat het Nibud ziet dat het aantal loonbeslagen is afgenomen. Had in 2012 nog 74 procent van de organisaties met loonbeslagen te maken, nu is dat 46 procent.

Ook het aantal werknemers met geldproblemen is gedaald. In 2012 had 78 procent van de werkgevers personeel met geldproblemen in dienst, nu is dat 62 procent.

De nieuwe werkgeverswebsite financieelgezondewerknemers.nl stimuleert en ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’ te laten blijven en werknemers met geldzorgen door te verwijzen.

Deel dit artikel