Eén op de vier volwassenen rookt. Het aantal zwangeren dat rookt is gemiddeld 9 procent, bij vrouwen met een lage sociaal economische status is dat zelfs 22 procent.

Van de 16- tot 18-jarigen rookt nu een derde. Dit laatste betekent dat er nog iedere dag 75 jongeren starten met roken.

Jaarlijks sterven er meer dan 20.000 Nederlanders door roken of meeroken.

De NVAB ziet in het werken aan een rookvrije generatie een belangrijke rol voor de bedrijfsarts weggelegd. Daarom ondertekende de voorzitter vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Nu start het project ‘Rookvrije Organisatie’.

De rookvrije organisatie

Een rookvrije organisatie staat roken binnen de gebouwen en op het terrein van de organisatie niet toe. Er is dus ook geen rookabri op het terrein.

Rokers ontwikkelen meer en eerder chronische ziekten, meer verzuim en hebben een lagere productiviteit door het rookgedrag. En dan gaat het nog niet over de gevolgen van meeroken.

Daarom onderschrijft de NVAB de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord: alle organisaties rookvrij in 2040.

Overal rookvrij

Bedrijfsartsen kunnen vanuit hun expertise en positie een onmisbare bijdrage leveren. De strijd tegen roken sluit naadloos aan op zowel de preventieve als curatieve interventies van de bedrijfsarts voor de gezondheid van de werknemer.

Met het project ‘Rookvrije Organisatie’ gaat de NVAB bedrijfsartsen faciliteren om stoppen-met-roken actief en veelvuldig aan te kaarten in bedrijven en bij werknemers. “Overal rookvrij” wordt de nieuwe norm.

Bedrijfsartsen kunnen deze bij werknemers en bedrijven ondersteunen met gerichte acties en deskundig advies. Bijvoorbeeld over de stapeling van risico’s van roken en factoren in de werkomgeving die beroepslongaandoeningen kunnen ontwikkelen. Werkgevers kunnen zij adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een rookvrije organisatie.

Ontmoedigen roken

De NVAB wil haar achterban graag de benodigde middelen, tips en tools bieden om deze aandacht voor niet-roken in de praktijk vorm te kunnen geven. Met de start van het project ‘Rookvrije Organisatie’ wordt eerst geïnventariseerd hoe het nu gaat en wat er nodig is voor bedrijfsartsen. Daarvoor zoekt de NVAB informatie uit de achterban.

Verder is samenwerking met relevante bestaande initiatieven een speerpunt. Met kennis uit achterban en omgeving worden deskundigheidsbevordering, een campagne en een praktische toolkit ontwikkeld.

Het doel is dat bedrijfsartsen roken meenemen in hun contacten met werkgever en werknemer, door roken te ontmoedigen en tools aan te bieden om te stoppen.

Rookvrije generatie

Roken, overgewicht of probleemdrinken zorgen voor 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven. Met het Nationaal Preventieakkoord willen rijksoverheid en alle ondertekenaars deze drie zaken grondig aanpakken en zo de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren.

Een van de ambities is een rookvrije generatie in 2040. Hiervoor beschrijft het Nationaal Preventieakkoord verschillende maatregelen en doelen. Het accent ligt op vier aandachtspunten:

  1. Een rook- en tabakvrije omgeving
  2. Effectieve en toegankelijke stoppen-met-rokenzorg
  3. Rookvrije zorg
  4. Rookvrije organisaties

Voor 2020 en 2021 zijn doelen bepaald met bedrijven, topsectoren en de bedrijfsartsen (NVAB). De doelen zijn:

  • Tenminste 10 van de 100 grootste bedrijven in Nederland hebben een rookvrijbeleid inclusief stoppen-met-rokenondersteuning of een stop op de verkoop van tabaksproducten of gestopt met investeringen in de tabaksindustrie.
  • Bedrijfsartsen nemen bij elk contact ‘roken’ mee door roken te ontmoedigen en tools aan te bieden om te stoppen met roken.
  • Meer bedrijven hebben een rookvrij beleid.

De overheid neemt vast een voorschot op 2040 door te beloven dat in 2021 alle rijkskantoren rookvrij zijn. Ook in de zorg gaat het hard: alle verslavingsinstellingen willen in 2020 rookvrij zijn en in 2025 alle GGZ-instellingen en ziekenhuizen.

Meer over het project lees je op Rookvrije Organisatie.