BG_bird2100% onafhankelijk
Psychosociale arbeidsbelastingBeroepsvereniging pleit voor omslag in denken over werkstress

Beroepsvereniging pleit voor omslag in denken over werkstress

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Op 10 november overhandigde de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) het manifest ‘Aanpak werkstress: tijd voor actie!’ aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie.

In dit manifest pleiten zij ervoor om de huidige curatieve benadering van werkstress om te buigen naar een preventieve aanpak. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de belangrijkste stakeholders.

In het manifest is aan de hand van zeven actiepunten concreet gemaakt wat er moet gebeuren om deze omslag van een curatieve naar een preventieve aanpak te bewerkstelligen. Het manifest is hier te downloaden.

Stijging burn-outklachten

Werkstress vormt een serieus probleem, zowel in bedrijven als voor de samenleving. Het speelt in toenemende mate een rol op de werkvloer en heeft serieuze impact op de mentale en fysieke gezondheid van werkenden.

Maar ook de financiële gevolgen zijn enorm. Al jaren wordt gepoogd om werkstress aan te pakken, maar een integrale, preventieve aanpak ontbreekt. Er is een stijging te zien van burn-outklachten van 11 procent in 2007 naar 17 procent in 2019 (bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, TNO/CBS).

Werkstress complex

Werkstress is een complex fenomeen: er ontstaat een disbalans tussen dat wat van een werkende gevraagd wordt (taakeisen) en de mogelijkheden die de werkende heeft om aan die vraag te voldoen (regelmogelijkheden).

De toenemende eisen door maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij ook een belangrijke rol. Op veel vlakken ontbreekt de kennis om werkstress op een preventieve manier aan te pakken.

De aanpak van werkstress in organisaties vraagt om maatwerk, waarin de samenhang met de context van organisaties wordt meegenomen. Veel verschillende factoren kunnen de werkdruk beïnvloeden en er zijn dan ook veel knoppen om aan te draaien, waarbij goed moet worden gekeken welke knoppen in welke situatie tot een effectieve aanpak van werkstress kunnen leiden.

>>> Lees ook onze andere artikelen over werkstress

Deel dit artikel