Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5Week van de RI&E.

In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet.

Dit jaar is het thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Volgens de Arbobalans 2018 zijn bijna 4.100 jaarlijkse sterfgevallen het gevolg van een beroepsziekte. Het aantal sterfgevallen als gevolg van een stoffen-gerelateerde beroepsziekte bedraagt ongeveer driekwart van alle arbeid gerelateerde sterfgevallen. Andere oorzaken van beroepsziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker, die tot sterfte kunnen leiden zijn bijvoorbeeld straling en stress. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Beroepsziekten

Bijna 11 procent van de werknemers naar eigen zeggen één of meer door een arts vastgestelde beroepsziekten (738 duizend werknemers, NEA). De kans op een beroepsziekte is relatief groot in de sectoren gezondheidszorg en industrie. Vrouwen, 45-plussers, lager en middelbaar opgeleiden en werknemers met een migratieachtergrond hebben een grotere kans op een beroepsziekte.

Beroepsziekten die te maken hebben met het bewegingsapparaat- en psychische beroepsziekten komen het meeste voor. Jaarlijks zorgen beroepsziekten voor 6,9 miljoen verzuimdagen.

Beroepsziekten met de hoogste ziektelast zijn ziekten van de ademhalingswegen, gevolgd door psychische stoornissen, kanker en ziekten van het bewegingsapparaat. Binnen de werkzame beroepsbevolking gaat het vooral om depressie, burn-out, rug- en nekklachten, artrose, COPD, coronaire hartziekten en longkanker.

Week van de RI&E

In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Supporters kunnen zich gratis aanmelden met hun actie. Bedrijven kunnen de activiteiten vinden op www.weekvanderie.nl.