De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, ziet de omzet als gevolg van het Covid-19 virus in het tweede kwartaal met 6 procent dalen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Dat blijkt uit de eerste MarktMonitor die de branchevereniging op 17 augustus heeft gepubliceerd.

Opvallend is dat het percentage gedetacheerden dat in vaste dienst is bij detacheerders is gestegen van 56,3 procent naar 58,5 procent.

Vicevoorzitter Marcel van den Bekerom: “Niemand ontkomt in deze tijd aan een krimpende markt. Wat we hebben gezien is dat als organisaties ingrijpen in een recessie, als eerste de uitzendkrachten en ZZP’ers het merken en voelen. Detacheringsorganisaties werken over het algemeen aan specialistische projecten die een langere doorlooptijd hebben. Maar ook deze projecten eindigen op enig moment en in deze periode soms eerder dan verwacht”.

Het contract met de gedetacheerde medewerkers loopt ook dan door waardoor de inzetbaarheid van medewerkers onder druk komt te staan (de zogenaamde ‘leegloop’). Wat dat betreft zal het komend kwartaal spannend worden volgens Van den Bekerom Zien we nog een na-ijleffect of weet de gedetacheerde zijn functie te behouden?

De zogenaamde ‘leegloop’ is het afgelopen kwartaal wel gestegen en dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Het percentage ‘leegloop’ is van 6,6 procent in het eerste kwartaal naar 7,5 procent in het tweede kwartaal gestegen.

Sectoren

Corona heeft de economie in het tweede kwartaal in pauzestand gezet, met aanzienlijke verschillen tussen sectoren en beroepsgroepen.

De VvDN ziet de omzetdaling vooral ontstaan door een aantal krimpende sectoren. Dominante sectoren als ICT en Zakelijke dienstverlening zorgden voor een daling van de omzet van respectievelijk -15 procent en -13 procent.

De omzetkrimp in de ICT-branche kan worden verklaard door het zo snel mogelijk stilzetten van projecten door opdrachtgevers in tijden van economische tegenspoed. Transport, agrarisch en medische sectoren lieten een (kleine) plus zien.

Vast dienstverband wordt belangrijker

Uit het onderzoek blijkt dat de gedetacheerden die een vast dienstverband hebben bij het detacheringsbureau zijn gestegen van 56,3 procent naar 58,5 procent.

Van den Bekerom: “Het belang van de gedetacheerden wordt steeds duidelijker en het is zaak voor de bureaus om duidelijk te maken dat iemand die gedetacheerd wordt steeds meer perspectief wordt geboden. De bureaus bieden steeds vaker vaste contracten en bespreken opleidingen, carrièreperspectief, ambities en vast dienstverband”.

De VvDN-leden die hebben meegedaan aan het onderzoek vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 30 procent van de markt. De detacheerders markt wordt volgens onderzoek uit 2018 geschat op een omzet van 6,2 miljard euro.