Home Tags Arbeidsmarkt

Tag: arbeidsmarkt

pensioen akkoord

Het nieuwe pensioenakkoord 2019: is het dan eindelijk zover?

Wat betekent dit nieuwe principe-akkoord voor werkgever en werknemer? Wat verandert er en waarom zijn de bonden nu wel positief?
leven lang leren

Kabinet introduceert subsidie van 1.000 tot 2.000 euro voor bijscholing

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.
Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aangenomen.
familiebedrijven

Een familiebedrijf, wel of geen goede werkgever?

Het familiebedrijf heeft een gezellig en knus imago, waar loyaliteit hoog op de agenda staat. Maar is deze loyaliteit wel wederkerig?
50 plusser

Geboortejaar werkzoekende 50-plusser als kwaliteitsstempel in Amsterdam

Persoonlijke kwaliteiten en ervaring van werkzoekende 50-plussers zijn belangrijker dan hun huidige leeftijd.

Groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs uitgebuit.
hr onderzoek

Krapte arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid belangrijkste HR thema’s

Momenteel ervaart meer dan de helft van de bedrijven uit de enquête een tekort aan arbeidskrachten.
overwerken

Meerderheid Nederlandse werknemers werkt regelmatig onbetaald over

Onbetaald overwerken is op de Nederlandse werkvloer aan de orde van de dag. Tijd om hier serieus (minder) werk van te maken!
solliciteren video

Werkzoekenden geloven in meerwaarde van video bij solliciteren

Werkzoekenden hebben over het algemeen een negatieve houding tegenover het sollicitatieproces.
ouderschapsverlof

Nieuwe EU-richtlijn zorgt voor 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Vaders krijgen het recht op tien verlofdagen rondom de geboorte van hun kind met doorbetaling van salaris.