De huidige arbeidsmarkt is steeds meer gericht op flexibiliteit, productiviteit en een brede inzetbaarheid. De werkdruk lijkt hoger te liggen dan ooit en er zijn meer prikkels om ons heen. Denk maar aan de kantoortuinen en piepende of rinkelende mobiele telefoons. Tegelijkertijd wordt het belang gezien van een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet en waarin je kijkt naar de kwaliteiten van mensen. Hoe zijn deze veranderingen voor iemand met autisme? Wat is er nodig om ook de werknemer met autisme zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren?