BG_bird2100% onafhankelijk
HRMEconomie bloeit op, maar werknemers zijn bozer dan ooit

Economie bloeit op, maar werknemers zijn bozer dan ooit

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

De Nederlandse economie trekt aan, waardoor je zou verwachten dat ook werknemers energieker en positiever zijn.

Maar niets is minder waar blijkt uit het onderzoek ‘De energie van werkend Nederland’ dat EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron verrichtte onder 4.400 werknemers.

De Nederlandse werknemer is boos en de stemming op de werkvloer is negatiever dan ooit.

De energie van werkend Nederland

Het onderzoek wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd en richt zich op de mentale, emotionele en sociale energie van werknemers. Uit het onderzoek van 2017 konden onder andere onderstaande conclusies getrokken worden:

  • Slechts één op de vijf werknemers (20 procent) heeft het echt naar de zin, is enthousiast en bereikt uitstekende resultaten.
  • Bijna twee op de vijf werknemers (38 procent) staat onder grote druk en is verkrampt bezig te overleven.
  • Eén op de 10 werknemers (10 procent) is tot stilstand gekomen en heeft de hoop op verbetering opgegeven.
  • Bijna één op de drie werknemers (32 procent) zit in de wachtstand en blijft doen wat ze altijd deden.

Boze werknemers

Vergeleken met 2016 bleef de hoeveelheid energie in organisaties min of meer gelijk. De negatieve gevoelens onder werknemers zijn echter aanzienlijk gestegen. Maar liefst 36 procent van alle werknemers is boos, terwijl dat vorig jaar nog 28 procent was. Naast deze algemene tendens, zijn er forse verschillen als je kijkt naar branche, leeftijd en functieniveau:

  • Hoge percentages boze en gefrustreerde medewerkers zie je vooral terug in de ICT (47 procent), financiële dienstverlening (45 procent) en retail (40 procent). Hier staat tegenover dat de installatiebranche (49 procent) en zorg & welzijn (41 procent) hoge percentages ‘blije medewerkers’ kennen.
  • Hoge percentages boze medewerkers vinden we vooral terug in de leeftijdsgroepen 30-40 jaar (47 procent) en jonge medewerkers onder 30 jaar (46 procent). Blije medewerkers bevinden zich vooral in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar (52 procent).
  • Boze werknemers behoren vaak tot het ondersteunend personeel (45 procent) en het uitvoerend personeel zonder klantcontact (40 procent). Blije werknemers zijn daarentegen vooral in de top van organisaties te vinden (43 procent).

Naast het feit dat werknemers aangeven vaker boos of gefrustreerd te zijn, zijn ook werknemers die energiek zijn en goed in hun vel zitten minder positief. Deze groep gaf een jaar geleden nog een 8,5 voor het toekomstperspectief van hun organisatie, maar in 2017 is dit cijfer gedaald naar een 7,8.

Veiligheid en vertrouwen

Uit aanvullende interviews naar aanleiding van het onderzoek, blijkt dat de opbloeiende economie juist een negatieve werking heeft op het moreel van werkend Nederland.

Een grote groep werknemers gaf aan weinig positiefs te merken van de huidige opleving. Integendeel, ze moeten harder werken, terwijl hun vrije ruimte om zelf keuzes te maken en zelf te bepalen hoe ze hun werk inrichten voortdurend wordt beperkt.

Hun toekomstperspectief is pessimistisch, want zekerheden over het voortbestaan van de baan (en de organisatie) zijn er niet. De werknemers zeggen te snakken naar meer veiligheid en vertrouwen.

Download hier de whitepaper ‘De energie van werkend Nederland 2017’

Deel dit artikel