Dat mannen vaak een hoger salaris ontvangen dan vrouwen in dezelfde functie, komt volgens een flink aandeel van de mannen doordat het mannelijke geslacht beter presteert dan vrouwen.

Maar liefst 13 procent van de werkende mannen wijst dit aan als oorzaak voor de heersende loonkloof. Vrouwen kunnen zich daar niet in vinden: van hen denkt slechts 4 procent hier hetzelfde over.

Dit blijkt uit onderzoek naar gelijke beloning voor gelijk werk van Visma | Raet onder 1.069 Nederlandse werknemers. Opvallend is dat slechts drie op de vijf mannen (61 procent) zich bezwaard voelt wanneer blijkt dat hij voor dezelfde werkzaamheden meer salaris ontvangt dan zijn vrouwelijke collega.

Daarnaast zou ruim 80 procent van de vrouwen zich ondergewaardeerd voelen als blijkt dat ze minder verdient dan haar mannelijke collega’s in dezelfde functies.

Werknemers vermoeden loondiscriminatie bij eigen werkgever

Veel Nederlandse werknemers hebben het gevoel dat ook hun werkgever beloningen ongelijk verdeeld over de seksen. Ruim een kwart (27 procent) denkt dat binnen hun eigen organisatie mannen in dezelfde functie meer salaris krijgen dan vrouwen. Vrouwen hebben dat vermoeden vaker dan mannen: 30 tegenover 23 procent.

Loonkloof blijkt hardnekkig probleem

Het feit dat mannen structureel meer verdienen dan vrouwen blijkt uit diverse onderzoeken en is de afgelopen jaren een belangrijk punt van discussie. Gemiddeld verdient de man 16 procent meer dan de vrouw.

Daarom ligt er een wetsvoorstel gelijke beloning mannen en vrouwen. Dit voorstel dwingt bedrijven met meer dan vijftig medewerkers om te bewijzen dat mannen en vrouwen in gelijke functies gelijk worden beloond.

Nu is het nog zo dat de werknemer hier op eigen initiatief naar moet vragen en dat blijkt een heikel punt. Zo durft bijna een op de drie (30 procent) werknemers de werkgever niet te confronteren met de vraag of in hun organisatie mannen en vrouwen evenveel verdienen voor dezelfde werkzaamheden. Met dit wetsvoorstel is er sprake van een omkeer in bewijslast; van werknemer gaat dit nu naar de werkgever.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: “Een werkgever is nu al verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. Toch gaat dit vaak nog mis. Mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen en dat is kwalijk. In het aangekondigde wetsvoorstel schuift de verantwoordelijkheid nu naar de werkgever. Het is een mooie stap in de juiste richting, maar tegelijkertijd bizar dat dit anno 2022 nodig is. Echter kunnen bedrijven nu al het heft in eigen handen nemen door zelf aan de slag te gaan met het dichten van de loonkloof. De eerste stap daarin is het inzichtelijk maken van de loonverdeling. Dit kan confronterend zijn, maar een duidelijk overzicht is een cruciale stap naar verbetering”.

>>> Lees ook: ‘Hoe staat het met de vrouw op de arbeidsmarkt? De salariskloof tussen man en vrouw’

>>> Lees ook: ‘Hoe staat het met de vrouw op de arbeidsmarkt? Vrouwen die hoge posities bekleden’