21 procent van de Nederlandse werknemers heeft geen enkel idee wat de bedrijfsdoelstellingen zijn van de organisatie.

Zij weten niet wat de koers van de organisatie is voor de komende periode. In meer dan een kwart van de gevallen worden de bedrijfsdoelstellingen één keer per jaar gepresenteerd. Vaak aan het begin van het jaar.

In sommige gevallen wordt er nooit meer teruggekomen op de doelstellingen die door en voor de organisatie zijn opgesteld (17 procent).

Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: kwaliteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime.

Vooruitgang

Protime deed vorig jaar ook onderzoek naar kwaliteit op de werkvloer. Toen zei 28 procent van werkend Nederland nog dat ze in het duister tastten als het gaat om de bedrijfsdoelstellingen, tegenover 21 procent dit jaar. Het aantal medewerkers dat niet wordt ingelicht over de doelen neemt dus af.

Daarnaast zijn er meer werknemers die zeggen dan de doelstellingen en de voortgang daarvan continu besproken worden met de manager. 23 procent van de medewerkers evalueert de bedrijfsdoelen geregeld met zowel zijn manager als met de rest van het team. Vorig jaar was dit slechts 16 procent.

>>> Download hier het onderzoeksrapport ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: kwaliteit