Zijn er speciale subsidieregelingen voor chronisch zieke medewerkers?

0
1095

Vraag:
Zijn er speciale subsidieregelingen voor bevordering van het aannemen en in dienst houden van chronisch zieke medewerkers?

Antwoord:
De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Daarom kunt u gebruikmaken van regelingen en subsidies als u iemand aan het werk heeft of aanneemt met bijvoorbeeld een chronische ziekte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: subsidie voor werkplekaanpassing, een no-riskpolis die u compenseert voor loonkosten bij uitval door ziekte, loondispensatie Wajong en een mobiliteitsbonus voor de doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

Kijk voor meer informatie over de subsidieregelingen op de volgende websites:

http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/looncompensatie-bij-ziekte

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/vraag-en-antwoord/ondersteuning-werkgever-indienstneming-arbeidsgehandicapte

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/personeel-subsidies

Eric Velzing is bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unieeric.velzing@arbounie.nl

© BG magazine