BG_bird2100% onafhankelijk
HRMEU-landen na jaren eens: Europees vrouwenquotum moet worden ingevoerd

EU-landen na jaren eens: Europees vrouwenquotum moet worden ingevoerd

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

EU-landen zijn het er na jaren over eens dat er een vrouwenquotum in de Europese bedrijfstop moeten komen. Zo willen ze dat over uiterlijk vijf jaar minstens 40 procent van de raden van commissarissen bestaat uit vrouwen.

Voor de raden van bestuur moet een percentage van 33 procent gelden. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de lidstaten kwamen dat samen overeen. Het Europese quotum heeft niet direct gevolgen voor bedrijven in Nederland. Hier geldt sinds 1 januari al een vrouwenquotum.

Zo moet de toplaag van het Nederlandse bedrijfsleven ten minste voor 33 procent uit vrouwen bestaan. Het kabinet zou in theorie dus het quotum voor de raad van commissarissen moeten opschroeven naar 40 procent >>> Lees verder op NOS.nl

Gender stereotypering

Per 1 januari 2022 is in Nederland zo gezegd vrouwenquotum in werking getreden. Beursgenoteerde bedrijven zijn dan verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.

Gendergelijkheid en meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven in Nederland vraagt om een holistische aanpak. Zowel overheidsmaatregelen in de vorm van wetgeving, als veranderingen binnen organisaties zijn nodig om dit te realiseren.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Rosalien van ’t Foort-Diepeveen, die medio december 2021 promoveerde aan Nyenrode Business Universiteit.

Uit Rosaliens onderzoek blijkt, dat zeven barrières de doorstroming van vrouwen naar de top belemmeren.

De meest hardnekkige barrière, die bovendien veel invloed heeft op bijna alle andere barrières, is gender stereotypering. Het toekennen bijvoorbeeld van specifieke eigenschappen aan mannen zoals dominantie en assertiviteit, versus vrouwelijke eigenschappen als aardig zijn en behulpzaamheid.

Het onderzoek wijst uit, dat door deze stereotypering de beoordeling van vrouwen als goed leider negatief wordt beïnvloedt. Dit zorgt ervoor dat vrouwen minder snel geselecteerd worden >>> Lees verder 

>>> Kijk ook eens in ons dossier Vrouw en Werk

Deel dit artikel