BG_bird2100% onafhankelijk
ArboExoskelet mogelijk: ergonomisch-technologische doorbraak in de bouw 

Exoskelet mogelijk: ergonomisch-technologische doorbraak in de bouw 

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Algemeen bekend is dat werknemers van zware beroepen te maken krijgen met fysieke problemen. Uitval door ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid komt helaas regelmatig voor.

TNO en Knauf hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het gebruik van een exoskelet positief kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van verwerkers.

Gezond werk

De beroepsgroepen waar het onderzoek zich primair op richt zijn stukadoors, blokkenstellers en platenmonteurs. Fysiek zware beroepen met repeterende handelingen.

Hoe deze technologie de verwerkers kan helpen hun werk levenslang goed en gezond uit te voeren, is de hoofdvraag in het project. De resultaten geven richting aan de inzet en/of doorontwikkeling van exoskeletten in de bouw. Draagbare en betaalbare exoskeletten zijn het uitgangspunt.

Coen de Hoop, marketing directeur Knauf: “In een ideale wereld zou iedere vakman met hulp van technologie in staat moeten zijn om zijn of haar beroep een leven lang gezond en met plezier uit te voeren”.

Praktijkeisen bouwplaatsen

Wereldwijd gebeurt heel veel op het gebied van exoskeletten. Volgens TNO is het nog lastig om een exoskelet te ontwikkelen dat in de praktijk effectief is, niet in de weg zit en op brede schaal wordt geaccepteerd. TNO ziet in de markt al veel initiatieven met exoskeletten, maar niet eerder werd het wetenschappelijk onderzocht wat het nu echt doet voor deze beroepsgroepen.

Om juist zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze praktijkeisen zijn bewegingswetenschappers van TNO inmiddels begonnen op de bouwplaats met de analyse van het werkproces, de knelpunten in het werk, de fysieke belasting en de behoefte aan technologische ondersteuning.

De exoskeletten voor de ondersteuning van de rug, armen en schouders die op basis daarvan worden geselecteerd worden vervolgens getest en beoordeeld op verschillende bouwplaatsen.

Over het onderzoek

Het project wordt nauwlettend gevolgd en bediscussieerd door een klankbordgroep waarin zowel directies van diverse bouwbedrijven als de brancheverenigingen, trendwatchers en vertegenwoordigers van TNO, iBotics en Knauf deelnemen.

Eind september worden de eerste resultaten van de analyses verwacht. In de eerste helft van 2019 volgen de eindconclusies. TNO en Knauf zullen tussentijds rapporteren over de uitkomsten, ervaringen en leerpunten.

Het Knauf-TNO project valt in het bredere onderzoeksprogramma i-Botics, waarin TNO met Universiteit Twente werkt aan de doorontwikkeling van exoskeletten en exosuits.

Deel dit artikel