BG_bird2100% onafhankelijk
HRMFNV: Problemen met zwaar werk vragen om maatwerk bij vroegpensioen

FNV: Problemen met zwaar werk vragen om maatwerk bij vroegpensioen

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Nu het niet lukt om een eenduidige definitie te maken voor wat een zwaar beroep is, moet de Tweede Kamer snel maatwerk mogelijk maken voor eerder stoppen met werken.

Daarbij is extra aandacht nodig voor de lagere inkomens en voor mensen die – fysiek of mentaal – zwaar werk verrichten en vaak al op jonge leeftijd zijn gestart met werken.

Dat zegt de FNV in reactie op een brief van staatssecretaris Klijnsma. FNV pleit voor verhoging van de AOW-uitkering en voor het voorlopig stopzetten van de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast wil de FNV dat fiscale belemmeringen, die een straf vormen op vervroegde uittreding, worden weggenomen.

Uitbannen zwaar werk

De FNV wil dat sectoren zich blijven inspannen om zwaar werk zoveel mogelijk uit te bannen. Maar in sectoren moet ook ruimte komen voor cao-regelingen die eerder stoppen met werken mogelijk maken. Mensen met lage inkomens werken nu noodgedwongen en vaak met een slechte gezondheid door tot hun AOW. Terwijl hun beter betaalde collega’s zonder klachten al eerder van hun vroegpensioen genieten.

Tuur Elzinga, pensioenverantwoordelijke in het FNV-bestuur: “De mensen die het vroegst zijn begonnen en die het zwaarste werk doen, die in de praktijk ook eerder ziek worden en korter leven, moeten nu het langst doorwerken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mensen die al jarenlang zwaar werk hebben verricht, zijn vaak niet meer gebaat bij werkaanpassing, maar alleen nog bij eerder stoppen. Vanuit Den Haag zijn de afgelopen jaren allerlei boetes in het belastingstelsel gestopt, juist om te voorkomen dat mensen eerder stoppen. Die boetes moeten zo snel mogelijk weer weg”.

Stopzetten verhogen AOW-leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd moet ook eerlijker vindt de FNV. Volgens Elzinga zijn huidige generaties overvallen door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Zij kunnen deze snelle verhoging vaak niet bijbenen. Dit leidt tot veel onvrede en onrust op de werkvloer. Vandaar het voorstel om nu een pas op de plaats te maken.

FNV vindt het eerlijker om de leeftijdsverhoging te halveren. Een stijging van de levensverwachting met een jaar leidt dan tot een half jaar doorwerken en een half jaar pensioen. Dan blijft de verhouding evenwichtig. Een volgend kabinet moet daar snel werk van maken.

De FNV verwacht dat de pensioenongelijkheid zonder ingrijpen alleen maar schever wordt. En dat is nog maar het topje van de ijsberg; de AOW-leeftijd gaat nu volgens FNV veel te snel omhoog. En dat treft vooral de mensen die toch al op hun knieën naar de eindstreep kruipen. FNV wil daarom dat de verhoging onmiddellijk wordt stopgezet.

Levensverwachting

Uit onderzoek blijkt dat mensen met lage inkomens langer doorwerken dan beter betaalden. Die verhouding wordt extra scheef als je daarbij de gegevens betrekt over de gezonde levensverwachting voor de verschillende groepen – de leeftijd tot waarop mensen gemiddeld genomen gezondheidsklachten krijgen. Die is momenteel voor hoogopgeleiden 72 jaar, terwijl die voor lager opgeleiden maar 53 jaar bedraagt.

Afschaffen van de fiscale straffen voor mensen die eerder stoppen en aanpassen van AOW-leeftijd is onderdeel van een 11-puntenplan van de FNV voor eerlijk stoppen met werken. Dat plan is eerder dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. De kern daarvan is:

  • Bevries de verhoging van de AOW-leeftijd (nu 65 jaar en 9 maanden) tot 2020
  • Verhoog de AOW-uitkering
  • Maak het mogelijk dat mensen 4 jaar eerder (of 4 jaar later) AOW opnemen
  • Neem maatregelen voor lager betaalden om dit ook financieel mogelijk te maken, zoals een doorwerkbonus, spaarregelingen in de cao en het schrappen van boetes op eerder stoppen.

Bron: FNV

Deel dit artikel

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?