In veel branches zijn arbeidscontracten met een geheimhoudingsplicht de normaalste zaak van de wereld. Maar moet een geheimhoudingsbeding standaard in een arbeidscontract?