Het afgelopen jaar heeft de COVID-19-pandemie een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken. Thuiswerken is de norm geworden voor veel werknemers en organisaties over de hele wereld.

Hoewel deze verschuiving naar remote werken veel voordelen met zich meebrengt, zijn er ook uitdagingen waar HR-professionals mee te maken krijgen.

Uit recent onderzoek blijkt, dat de helft van de HR-professionals het onnodig vindt dat medewerkers meer dan twee dagen per week thuiswerken.

Daarnaast is er bezorgdheid over de transparantie van organisaties met betrekking tot de mogelijkheden van remote werken.

De mening van HR-professionals over remote werken

Volgens een recent onderzoek van Visma YouServe onder meer dan 300 HR-professionals vindt bijna de helft (48 procent) van hen het onnodig dat medewerkers meer dan twee dagen per week thuiswerken.

Deze bevindingen benadrukken de verdeeldheid onder HR-professionals over de kwestie van remote werken. Hoewel thuiswerken tijdens de pandemie noodzakelijk was, zijn er HR-professionals die van mening zijn dat het de binding tussen medewerkers en het bedrijf kan verminderen. Het gebrek aan persoonlijk contact en informele gesprekken op kantoor kunnen leiden tot een verminderd gevoel van betrokkenheid en teamspirit.

Sharon Parinussa, HR-directeur bij Visma YouServe, benadrukt het belang van transparantie en eerlijkheid van organisaties over de mogelijkheden van remote werken. Ze benadrukt dat een goede werk-privé balans essentieel is en dat organisaties zorgvuldig moeten afwegen wat het beste is voor zowel de werkgever als de werknemer. Een duidelijk thuiswerkbeleid kan hierbij helpen en zorgen voor inzicht in de mogelijkheden van remote werken.

>>> Lees ook Hybride Werken: de voordelen en uitdagingen

Kosten openbaar vervoer

Hoewel sommige HR-professionals terughoudend zijn over remote werken, zijn er ook HR-professionals die erkennen dat het een passende oplossing kan zijn.

Hybride werken, waarbij medewerkers een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor hebben, wordt steeds populairder. Het biedt flexibiliteit aan medewerkers en stelt hen in staat om een goede balans te vinden tussen werk en privé. HR-professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van hybride werken en het creëren van een werkomgeving die zowel op kantoor als thuis productief is.

Een van de uitdagingen van remote werken is het gebrek aan mogelijkheden voor openbaar vervoer. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de HR-professionals de kosten van het openbaar vervoer te hoog vindt.

Slechts een derde (36 procent) van de werknemers heeft de mogelijkheid om hun OV-abonnement zowel privé als zakelijk te gebruiken. HR-professionals hebben de wens geuit om in de toekomst meer medewerkers met het openbaar vervoer naar het werk te laten komen.

Door de kosten van het openbaar vervoer te verlagen en de toegankelijkheid te verbeteren, kunnen HR-professionals bijdragen aan het stimuleren van werknemers om vaker naar kantoor te komen.

De impact van een ongezond binnenklimaat op werknemers

Naast de uitdagingen van remote werken, is er ook aandacht voor het binnenklimaat op de werkplek.

Uit onderzoek van Gezond Binnen blijkt dat voor één op de vijf Nederlanders een ongezond binnenklimaat een reden is om naar een andere baan op zoek te gaan. Bijna 40 procent van de Nederlanders ervaart klachten zoals hoofdpijn, huiduitslag of allergieën op hun huidige werkplek als gevolg van een slechte kwaliteit van het binnenklimaat.

Met name jongere generaties maken zich zorgen over het binnenklimaat op hun werkplek, waarbij meer dan de helft van degenen die klachten ervaren tot de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar behoort.

Het binnenklimaat op de werkplek voldoet volgens veel Nederlanders niet aan de verwachtingen. Naast genoemde klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat, zoals te warmte, onvoldoende verlichting en geluidsoverlast, geeft 20 procent van de werknemers aan dat de lucht te droog of juist te vochtig is.

Deze klachten worden niet altijd opgemerkt of erkend door werkgevers, waarbij 17 procent aangeeft, dat er op de werkvloer helemaal geen aandacht is voor een gezond binnenklimaat.

Remi Hompe, voorzitter van Gezond Binnen, benadrukt dat een ongezond binnenklimaat directe gevolgen heeft voor zowel de productiviteit als het ziekteverzuim van werknemers.

Het is volgens Hompe dan ook essentieel dat werkgevers serieus aandacht besteden aan de kwaliteit van het binnenklimaat. Investeren in goede ventilatie, temperatuurregulatie en natuurlijk licht kan bijdragen aan een gezond binnenklimaat op de werkplek.

De opkomst van de Chief Hybrid Officer

Met de adoptie van hybride werken ontstaat er een nieuwe C-level rol: de Chief Hybrid Officer (CHO). Bedrijven zoals Meta, Doist en GitLab hebben al een CHO aangesteld om toezicht te houden op de hybride werkomgeving en deze verder te optimaliseren.

In 2024 zullen naar verwachting meer bedrijven een CHO aanstellen om de uitdagingen van hybride werken aan te pakken.

Chief Hybrid Officers hebben als taak om de behoeften van werknemers op kantoor en op afstand in balans te brengen, de productiviteit te garanderen en logistieke uitdagingen effectief aan te pakken. Ze spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures die de hybride werkomgeving ondersteunen.

Naast de rol van de Chief Hybrid Officer, is er ook behoefte aan een nieuwe rol, namelijk de ‘Office Synchronizer’. Deze persoon is verantwoordelijk voor het optimaliseren van kantoorruimte en het waarborgen van effectieve samenwerking. Deze nieuwe rollen benadrukken het belang van een goed georganiseerde en geoptimaliseerde hybride werkomgeving.

>>> Meer artikelen over hybride werken